Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.3.2024 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy przewiązki łączącej Pawilony M-I,M-II,M-III,M-IV

Deadlines:
Published : 17-01-2024 09:13:00
Placing offers : 06-02-2024 10:00:00
Offers opening : 06-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Warunków Zamówienai

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu .pdf pdf 108.71 2024-01-17 09:13:00 Proceeding
SWZ_3.7z 7z 12477.9 2024-01-17 09:13:00 Proceeding
kwota_szacunkowa _niedowidzący.docx docx 154.87 2024-01-17 09:24:06 Public message
kwota_szacunkowa.docx docx 155.14 2024-01-17 09:24:06 Public message
odpowiedzi_na_pytania .docx docx 156.78 2024-01-23 13:18:37 Public message
odpowiedzi_na_pytania_niedowidzący.docx docx 156.7 2024-01-23 13:18:37 Public message
przedłużenie _niedowidzący.docx docx 154.82 2024-01-29 14:27:55 Public message
przedłużenie.docx docx 154.9 2024-01-29 14:27:55 Public message
zmiana_ogłoszenia.pdf pdf 37.68 2024-01-29 14:27:55 Public message
sprostowanie.7z 7z 177.04 2024-01-31 09:27:24 Public message
informacja_otwarcie.docx docx 159.61 2024-02-06 11:45:48 Public message
informacja_otwarcie_niedowidzący.docx docx 159.1 2024-02-06 11:45:48 Public message
wynik.docx docx 158.28 2024-02-19 10:09:44 Public message
wynik_niedowidzący.docx docx 157.97 2024-02-19 10:09:44 Public message

Announcements

2024-02-19 10:09 Jolanta Ciepiela Wynik

wynik.docx

wynik_niedowidzący.d [...].docx

2024-02-06 11:45 Jolanta Ciepiela Informacja z otwarcia ofert

informacja_otwarcie. [...].docx

informacja_otwarcie_ [...].docx

2024-01-31 09:27 Jolanta Ciepiela Sprostowanie SWZ

sprostowanie.7z

2024-01-29 14:27 Jolanta Ciepiela Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

przedłużenie _niedow [...].docx

przedłużenie.docx

zmiana_ogłoszenia.pd [...].pdf

2024-01-23 13:18 Jolanta Ciepiela Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi_na_pytani [...].docx

odpowiedzi_na_pytani [...].docx

2024-01-17 09:24 Jolanta Ciepiela INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

kwota_szacunkowa _ni [...].docx

kwota_szacunkowa.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1073