Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-2/2024 Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Infinitt

Deadlines:
Published : 12-01-2024 13:53:00
Placing offers : 22-01-2024 09:00:00
Offers opening : 22-01-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.1 2024-01-12 13:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 531.66 2024-01-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 79 2024-01-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ -Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 159.89 2024-01-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 44 2024-01-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 30 2024-01-12 13:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 358.85 2024-01-12 13:53:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert DZP_02-2024.pdf pdf 437.67 2024-01-22 10:00:09 Public message
unieważnienie czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 400.71 2024-02-01 14:55:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-2-2024 w - po powtórzeniu czynności.pdf pdf 422.1 2024-02-01 14:58:32 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 2-2024.pdf pdf 65.29 2024-03-01 10:45:09 Public message

Announcements

2024-03-01 10:45 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 2/2024

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-02-01 14:58 Zamówienia Publiczne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności wyboru

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-01 14:55 Zamówienia Publiczne zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dn. 24.01.2024 r.

unieważnienie czynno [...].pdf

2024-01-22 10:00 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-22 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 742 089,60 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 276