Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/D-83/0083/P-PN/2024/U Wykonanie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia podlegającego szczególnej ochronie, na terenie obiektów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL), zlokalizowanych w Warszawie

Deadlines:
Published : 12-01-2024 09:54:00
Placing offers : 29-01-2024 09:00:00
Offers opening : 29-01-2024 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 13045.19 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.docx docx 62.86 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.pdf pdf 372.62 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTY FORMULARZ CENOWY.docx docx 24.26 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTY FORMULARZ CENOWY.pdf pdf 546.84 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1B DO FORMULARZA OFERTY DODATKOWA KLASYFIKACJA.doc doc 53.5 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1B DO FORMULARZA OFERTY DODATKOWA KLASYFIKACJA.pdf pdf 279.12 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO SWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KANCELARI.docx docx 22.83 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO SWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KANCELARI.pdf pdf 389.52 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 B DO SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.DOC DOC 22.39 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 B DO SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf pdf 348.11 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ WYKAZ USŁUG.pdf pdf 355.09 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ WYKAZ USŁUG.rtf rtf 93.33 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 23.96 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.pdf pdf 337.39 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH.docx docx 25.47 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH.pdf pdf 345.37 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ.docx docx 24.41 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ.pdf pdf 339.02 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 437.18 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SWZ UMOWA POWIERZENIA DANYCH.pdf pdf 219.75 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 284.69 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
Ogloszenie 2024-OJS009-022226-pl.pdf pdf 143.38 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
JEDZ - ESPD 2024.zip zip 90.62 2024-01-12 09:54:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 18.01.2024 r..pdf pdf 434.94 2024-01-18 15:13:52 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ po zmianach z dnia 18.01.2024 r..docx docx 64.62 2024-01-18 15:13:52 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ po zmianach z dnia 18.01.2024 r..pdf pdf 375.27 2024-01-18 15:13:52 Public message
Załącznik nr 1A do Formularza oferty - Formularz cenowy po zmianach z dnia 18.01.2024 r..docx docx 25.62 2024-01-18 15:13:52 Public message
Załącznik nr 1A do Formularza oferty - Formularz cenowy po zmianach z dnia 18.01.2024 r..pdf pdf 545.82 2024-01-18 15:13:52 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 22.01.2024 r..pdf pdf 349.13 2024-01-22 15:18:32 Public message
Załącznik nr 1A do Formularza oferty - Formularz cenowy po zmianach z dnia 22.01.2024 r..pdf pdf 546.08 2024-01-22 15:18:32 Public message
Załącznik nr 1A do Formularza oferty - Formularz cenowy po zmianach z dnia 22.01.2024 r..docx docx 25.87 2024-01-22 15:18:32 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 23.01.2024 r..pdf pdf 274.17 2024-01-23 13:59:40 Public message
Wzajemna umowa powierzenia przetwarzania danych - pytanie nr 12.pdf pdf 125.26 2024-01-23 13:59:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 261.88 2024-01-29 10:38:19 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 263.49 2024-02-01 07:44:23 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.pdf pdf 334.71 2024-02-07 14:23:59 Public message
2024-OJS036-00105585-pl.pdf pdf 71.36 2024-02-27 10:13:03 Public message

Announcements

2024-02-27 10:13 Elżbieta Kalwasinska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Usługi.

2024-OJS036-00105585 [...].pdf

2024-02-07 14:23 Elżbieta Kalwasinska INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].pdf

2024-02-01 07:44 Elżbieta Kalwasinska Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, przesyła prawidłowo brzmiącą "Informację z otwarcia ofert".

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-01-29 10:38 Elżbieta Kalwasinska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-01-29 09:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 6 150 000 zł
2024-01-29 08:59 Elżbieta Kalwasinska The message was withdrawn by the Buyer.
2024-01-23 13:59 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 23.01.2024 r.
Wzajemna umowa powierzenia przetwarzania danych - pytanie nr 12.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Wzajemna umowa powie [...].pdf

2024-01-22 15:18 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 22.01.2024 r. Załącznik nr 1A do Formularza oferty po zmianach z dnia 22.01.2024 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1A do F [...].pdf

Załącznik nr 1A do F [...].docx

2024-01-18 15:13 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 18.01.2024 r.

Załącznik nr 1 do SWZ po zmianach z dnia 18.01.2024 r.
Załącznik nr 1A do Formularza oferty po zmianach z dnia 18.01.2024 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 1A do F [...].docx

Załącznik nr 1A do F [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 755