Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IPZ.271.1.2024 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetball w Zakrzewie

Kaja Kotowicz-Przeorska
Gmina Zakrzewo
Deadlines:
Published : 12-01-2024 08:02:00
Placing offers : 30-01-2024 10:00:00
Offers opening : 30-01-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.zip zip 2522.46 2024-01-12 08:02:00 Proceeding
Promesa_wstepna_4145c2ec-259c-40f6-a149-08dbc4629909-sig-sig.pdf pdf 581.5 2024-01-12 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7_Dokumentacja projektowa.zip zip 9178.52 2024-01-12 08:02:00 Proceeding
IPZ.271.1.2024 - SWZ.pdf pdf 552.49 2024-01-12 08:02:00 Proceeding
1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.51 2024-01-12 08:02:00 Proceeding
IPZ.271.1.2024 - Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 242.45 2024-01-19 10:28:37 Public message
Zdjęcia terenu_styczeń 2024 r..zip zip 1573.75 2024-01-19 10:28:37 Public message
IPZ.271.1.2024 - Wyjaśnienie treści SWZ (2).pdf pdf 238.83 2024-01-26 13:52:09 Public message
Zakrzewo dz. nr 355 - Opinia geotechniczna.pdf pdf 6429.51 2024-01-26 13:52:09 Public message
IPZ.271.1.2024 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 201.75 2024-01-30 14:46:53 Public message
IPZ.271.1.2024 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf pdf 189.3 2024-02-13 07:55:22 Public message

Announcements

2024-02-13 07:55 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty IPZ.271.1.2024 z dnia 13 lutego 2024 roku.

IPZ.271.1.2024 Rozst [...].pdf

2024-01-30 14:46 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert IPZ.271.1.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku.

IPZ.271.1.2024 Infor [...].pdf

2024-01-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 444 444,00 zł brutto
2024-01-26 13:52 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikiem.

IPZ.271.1.2024 - Wyj [...].pdf

Zakrzewo dz. nr 355 [...].pdf

2024-01-19 10:28 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikiem.

IPZ.271.1.2024 - Wyj [...].pdf

Zdjęcia terenu_stycz [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 836