Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE KOMEND PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WOJ. PODKARPACKIEGO

Tomasz Pustelak
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Deadlines:
Published : 05-01-2024 21:27:00
Placing offers : 24-01-2024 10:00:00
Offers opening : 24-01-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WT.2370.1.2024 - ogłoszenie o zamóweniu.pdf pdf 142.73 2024-01-05 21:27:00 Proceeding
WT.2370.1.2024 - SWZ.docx docx 122.31 2024-01-05 21:27:00 Proceeding
WT.2370.1.2024 - Załącznik nr 5 do SWZ - Program ubezpieczenia.docx docx 127.89 2024-01-05 21:27:00 Proceeding
WT.2370.1.2024 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz mienia.xls xls 331 2024-01-05 21:27:00 Proceeding
WT.2370.1.2024 - SWZ.pdf pdf 18138.47 2024-01-05 21:27:00 Proceeding
WT.2370.1.2024 -Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 38.16 2024-01-12 16:12:55 Public message
WT.2370.1.2024 -Zmiana treści SWZ.T.pdf pdf 232.91 2024-01-12 16:12:55 Public message
WT.2370.1.2024 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.58 2024-01-18 15:33:21 Public message
WT.2370.1.2024 - SWZ - korekta 18.01.T.pdf pdf 556.98 2024-01-18 15:33:21 Public message
WT.2370.1.2024 - Wyjaśnienia do SWZ 1.T.pdf pdf 181.06 2024-01-18 15:33:21 Public message
WT.2370.1.2024 - Wyjaśnienia do SWZ 2.T.pdf pdf 304.32 2024-01-18 15:33:21 Public message
WT.2370.1.2024 - Wyjaśnienia do SWZ 3.T.pdf pdf 191.05 2024-01-18 15:33:21 Public message
WT.2370.1.2024 - Wyjaśnienia do SWZ 4.T.pdf pdf 176.68 2024-01-18 15:33:21 Public message
WT.2370.1.2024 - Wyjaśnienia do SWZ 5.T.pdf pdf 149.34 2024-01-18 15:33:21 Public message
WT.2370.1.2024 - Załącznik nr 5 do SWZ - Program ubezpieczenia - korekta 18.01.T.pdf pdf 430.33 2024-01-18 15:33:21 Public message
WT.2370.1.2024 - informacja z otwarcia ofert.T.pdf pdf 227.57 2024-01-24 15:06:59 Public message
WT.2370.1.2024 -wbór oferty - wykonawcy - strona.pdf pdf 288.52 2024-01-31 15:20:08 Public message

Announcements

2024-01-31 15:20 Grzegorz Dubiel WT.2370.1.2024 - Informacja o wyborze oferty.

WT.2370.1.2024 -wbór [...].pdf

2024-01-24 15:06 Tomasz Pustelak WT.2370.1.2024 - informacja z otwarcia ofert.T

WT.2370.1.2024 - inf [...].pdf

2024-01-24 10:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 160.000,00 zł
2024-01-18 15:33 Tomasz Pustelak WT.2370.1.2024 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
WT.2370.1.2024 - SWZ - korekta 18.01.T
WT.2370.1.2024 - Wyjaśnienia do SWZ 1.T
WT.2370.1.2024 - Wyjaśnienia do SWZ 2.T
WT.2370.1.2024 - Wyjaśnienia do SWZ 3.T
WT.2370.1.2024 - Wyjaśnienia do SWZ 4.T
WT.2370.1.2024 - Wyjaśnienia do SWZ 5.T
WT.2370.1.2024 - Załącznik nr 5 do SWZ - Program ubezpieczenia - korekta 18.01.T

WT.2370.1.2024 - ogł [...].pdf

WT.2370.1.2024 - SWZ [...].pdf

WT.2370.1.2024 - Wyj [...].pdf

WT.2370.1.2024 - Wyj [...].pdf

WT.2370.1.2024 - Wyj [...].pdf

WT.2370.1.2024 - Wyj [...].pdf

WT.2370.1.2024 - Wyj [...].pdf

WT.2370.1.2024 - Zał [...].pdf

2024-01-12 16:12 Tomasz Pustelak WT.2370.1.2024 -Zmiana treści SWZ.T
WT.2370.1.2024 -Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

WT.2370.1.2024 -Zmia [...].pdf

WT.2370.1.2024 -Zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 633