Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.2.2024 Mechaniczne profilowanie i równanie gminnych dróg gruntowych w 2024 roku

Wioletta Glaner
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 05-01-2024 08:29:00
Placing offers : 15-01-2024 09:00:00
Offers opening : 15-01-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 140.08 2024-01-05 08:29:00 Proceeding
SWZ.docx docx 133.56 2024-01-05 08:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1537.71 2024-01-05 08:29:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.zip zip 811.36 2024-01-05 08:29:00 Proceeding
informacja.docx docx 64.55 2024-01-15 10:51:48 Public message
informacja.pdf pdf 60.07 2024-01-15 10:51:48 Public message
WYBÓR OFERTY_platforma.docx docx 81.92 2024-01-19 13:30:19 Public message
WYBÓR OFERTY_platforma.pdf pdf 92.89 2024-01-19 13:30:19 Public message

Announcements

2024-01-19 13:30 Wioletta Glaner W załączeniu pismo - wybór oferty.

WYBÓR OFERTY_platfor [...].docx

WYBÓR OFERTY_platfor [...].pdf

2024-01-15 10:51 Wioletta Glaner W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2024-01-15 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 150.986,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 330