Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.01.2024 Rozbudowa stref rekreacyjnych na terenie Gminy Gniewino w miejscowościach Tadzino, Lisewo, Gniewino, Perlino i Chynowie

Anna Kankowska
Gmina Gniewino
Deadlines:
Published : 03-01-2024 14:06:00
Placing offers : 18-01-2024 10:00:00
Offers opening : 18-01-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - 271.01.2024.pdf pdf 424.39 2024-01-03 14:06:00 Proceeding
ogłoszenie BZP.pdf pdf 103.32 2024-01-03 14:06:00 Proceeding
formularz ofertowy + załaczniki.docx docx 66.03 2024-01-03 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Projekt umowy.pdf pdf 277.16 2024-01-03 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - dokumentacja techniczna.zip zip 42790.13 2024-01-03 14:06:00 Proceeding
wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 199.39 2024-01-04 12:31:41 Public message
wyjaśnienie nr 3.pdf pdf 205.12 2024-01-08 10:18:06 Public message
wyjaśnienie nr 2.pdf pdf 191.5 2024-01-05 11:02:17 Public message
wyjaśnienie nr 4.pdf pdf 238.39 2024-01-10 09:43:52 Public message
wyjaśnienie nr 5.pdf pdf 187.33 2024-01-12 08:59:46 Public message
wyjaśnienie nr 6.pdf pdf 43.74 2024-01-15 13:38:59 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig.pdf pdf 326.46 2024-01-18 09:53:43 Public message
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 539.57 2024-01-18 12:36:28 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 425.63 2024-01-30 11:27:03 Public message

Announcements

2024-01-30 11:27 Anna Kankowska Informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-18 12:36 Anna Kankowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-18 09:53 Anna Kankowska Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2024-01-15 13:38 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 6.

wyjaśnienie nr 6.pdf

2024-01-12 08:59 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 5.

wyjaśnienie nr 5.pdf

2024-01-10 09:43 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 4

wyjaśnienie nr 4.pdf

2024-01-08 10:18 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 3.

wyjaśnienie nr 3.pdf

2024-01-05 11:02 Anna Kankowska wyjaśnienie nr 2

wyjaśnienie nr 2.pdf

2024-01-04 12:31 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 1

wyjaśnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 870