Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-29/2023 Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2024 roku

Deadlines:
Published : 02-01-2024 12:14:00
Placing offers : 08-01-2024 12:00:00
Offers opening : 08-01-2024 12:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Service

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych

po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2024 roku

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2024 roku

 

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 08.01.2024 r. do godz. 12:00

UWAGA: Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

 

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Dariusz Dziakowicz e-mail: dariusz.dziakowicz@wodymiejskie.stargard.pl

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-ZPS-29.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.51 2024-01-02 12:14:00 Proceeding
NP-ZPS-29.2023 SWZ.pdf pdf 327.16 2024-01-02 12:14:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (pdf).zip zip 762.12 2024-01-02 12:14:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (wersja edytowalna).zip zip 49.52 2024-01-02 12:14:00 Proceeding
NP-ZPS-29.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 132.01 2024-01-08 13:49:48 Public message
NP-ZPS-29.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 181.32 2024-01-12 09:36:42 Public message

Announcements

2024-01-12 09:36 Krzysztofa Gut Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję informację z wyboru najkorzystniejszej oferty w toku niniejszego postępowania.

Pozdrawiam
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-29.2023 Zawia [...].pdf

2024-01-08 13:49 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-29.2023 INFOR [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2024 roku Należy wskazać wartość wynikającą z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Należy załączyć formularz ofertowy, który musi być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 233