Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00580107/01 „Przebudowa ulic w Tuchowie w 2024 roku" - ZP – 271- 22/2023

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 29-12-2023 13:19:00
Placing offers : 15-01-2024 09:00:00
Offers opening : 15-01-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Osoba publikująca postępowanie: Anna Samelzon-Janisz

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia _ ZP_271_22_2023.pdf pdf 386.7 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ _FORMULARZ OFERTOWY_ ZP_271_22_2023.docx docx 35.24 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ _OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE_ ZP_271_22_2023.docx docx 35.76 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ _OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW_ ZP_271_22_2023.docx docx 28.63 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3a do SWZ_PROJEKT UMOWY_cz.I_ ZP_271_22_2023.docx docx 47.23 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3b do SWZ_PROJEKT UMOWY_cz.II_ ZP_271_22_2023.docx docx 51.63 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA__ ZP_271_22_2023.docx docx 35.75 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
załącznik nr 5a do SWZ_WYKAZ ROBÓT__ ZP_271_22_2023.odt odt 11.63 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
załącznik nr 5b do SWZ_WYKAZ OSÓB__ ZP_271_22_2023.odt odt 13.51 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6a - załącznik graficzny_cz.I_ul. Wołowa_ZP_271_22_2023.pdf pdf 1961.59 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6b - załącznik graficzny_cz.II_ul. Konopnickiej_ZP_271_22_2023.pdf pdf 1584.02 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7a - kosztorysy robót_cz.I_ul. Wołowa_ZP_271_22_2023.zip zip 733.21 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7b - kosztorysy robót_cz.II_ul. Konopnickiej_ZP_271_22_2023.zip zip 654.98 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 8a - STWioRB_cz.I_ul. Wołowa_ZP_271_22_2023.zip zip 8471.95 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 8b - STWioRB_cz.II_ul. Konopnickiej_ZP_271_21_2023.zip zip 9464.25 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023_BZP 00580107_01 z dnia 2023-12-29.pdf pdf 157.03 2023-12-29 13:19:00 Proceeding
pismo_pytania_i_odpowiedzi_ZP_271_22_2023.pdf pdf 225.34 2024-01-05 08:01:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #869277.pdf pdf 49.54 2024-01-15 10:35:36 Public message
ZP_271_22_2023_pismo_wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 133.23 2024-01-23 10:55:28 Public message
Ogłoszenie nr 2024_BZP 00073291_01 z dnia 2024_01_29.pdf pdf 95.97 2024-01-29 10:53:30 Public message

Announcements

2024-01-29 10:53 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie nr 2024_B [...].pdf

2024-01-23 10:55 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP_271_22_2023_pismo [...].pdf

2024-01-15 10:35 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-15 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część nr 1: 823 823,43 zł brutto
Część nr 2: 571 440,30 zł brutto
2024-01-05 08:01 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

pismo_pytania_i_odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 724