Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.118.2023 Świadczenie usług administrowania obiektem dworca autobusowego w Zakopanem

Deadlines:
Published : 28-12-2023 14:36:00
Placing offers : 05-01-2024 11:00:00
Offers opening : 05-01-2024 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (118).pdf pdf 142.68 2023-12-28 14:36:00 Proceeding
SWZ (118).pdf pdf 1366.81 2023-12-28 14:36:00 Proceeding
Załaczniki do Wzoru umowy.zip zip 2473.15 2023-12-28 14:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 459.24 2023-12-28 14:36:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (118).docx docx 41.46 2023-12-28 14:36:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (118).pdf pdf 498.47 2024-01-05 12:23:42 Public message
Informacja z otarcia ofert dodatkowych (118).pdf pdf 547.2 2024-01-19 13:02:59 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (118) SI.pdf pdf 281.72 2024-01-22 14:17:40 Public message

Announcements

2024-01-22 14:17 Ewa Stasik Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-19 13:02 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otarcia [...].pdf

2024-01-05 12:23 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-05 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: - zakres podstawowy - 1 200 000,00 PLN brutto, - zakres wynikający z prawa opcji - 300 000,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 324