Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PR.271.28.2023 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2643G na odcinku Nowa Cerkiew – Lotyń (etap 1)

Daniel Michalak
Gmina Chojnice
Deadlines:
Published : 18-12-2023 14:13:00
Placing offers : 03-01-2024 12:00:00
Offers opening : 03-01-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.52 2023-12-18 14:13:00 Proceeding
Dokumentacja postępowania (28.2023).zip zip 69805.51 2023-12-18 14:13:00 Proceeding
Informacja o kwocie na realizację zamówienia (28.2023).pdf pdf 770.06 2024-01-03 12:05:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert (28.2023).pdf pdf 474.18 2024-01-03 13:00:35 Public message
Informacja o wyborze oferty (28.2023).pdf pdf 187.91 2024-01-19 12:04:24 Public message

Announcements

2024-01-19 12:04 Łukasz Dzięcielski Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-03 13:00 Łukasz Dzięcielski Uwaga wszyscy zainteresowani, w załączeniu informacja o złożonych ofertach w tym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-03 12:05 Łukasz Dzięcielski Uwaga wszyscy zainteresowani, w załączeniu do niniejszego komunikatu informacja o kwocie przeznaczonej na realizację tego zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609