Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.112.2023 Świadczenie usług kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej

Marzena Staciwa
Gmina Miasto Zakopane
Deadlines:
Published : 14-12-2023 13:37:00
Placing offers : 22-12-2023 11:00:00
Offers opening : 22-12-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (112).pdf pdf 68.83 2023-12-14 13:37:00 Proceeding
SWZ -kontrola biletów (112).pdf pdf 1154.4 2023-12-14 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy (112).pdf pdf 84.92 2023-12-14 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy (112).pdf pdf 108.66 2023-12-14 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy (112).pdf pdf 87.34 2023-12-14 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - (wzór umowy) (112).pdf pdf 362.91 2023-12-14 13:37:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej (112).docx docx 53.06 2023-12-14 13:37:00 Proceeding
Informacja o pytaniach i odpowiedzi Zamawiającego (112).pdf pdf 452.6 2023-12-18 14:47:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert (112).pdf pdf 343.31 2023-12-22 11:49:00 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej SI (112).pdf pdf 447.72 2023-12-28 14:56:05 Public message

Announcements

2023-12-28 14:56 Ewa Stasik Zamawiający publikuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-22 11:49 Ewa Stasik Zamawiający publikuje informację o złożonych ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-22 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 145 620,00 zł.
2023-12-18 14:47 Marzena Staciwa Zamawiający publikuje informacje o pytaniach i odpowiedzi Zamawiającego.

Informacja o pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 353