Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-50-29/2023 Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 14-12-2023 12:05:00
Placing offers : 18-12-2023 10:00:00
Offers opening : 18-12-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o., zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 18.12.2023 r. do godz. 10:00

UWAGA Formularz ofertowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Dariusz Dziakowicz email: dariusz.dziakowicz@wodymiejskie.stargard.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2.Wzór umowy


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-50-29.2023 Formularz ofertowy.docx docx 17.08 2023-12-14 12:05:00 Proceeding
NP-50-29.2023 Formularz ofertowy.pdf pdf 141.5 2023-12-14 12:05:00 Proceeding
NP-50-29.2023 Wzór umowy.pdf pdf 154.8 2023-12-14 12:05:00 Proceeding
NP-50-29.2023 Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 177.72 2023-12-14 12:05:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. Należy załączyć formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. Formularz ofertowy musi zostać podpisany podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 131