Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PR.271.26.2023 Przebudowa oraz budowa dróg na terenie gminy Chojnice

Daniel Michalak
Gmina Chojnice
Deadlines:
Published : 12-12-2023 12:14:00
Placing offers : 05-01-2024 12:00:00
Offers opening : 05-01-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja postępowania 26.2023 2023 77925.99 2023-12-12 12:14:00 Proceeding
(26.2023).zip zip 77925.99 2023-12-12 12:23:03 Public message
D-05.03.26.pdf pdf 170.27 2023-12-20 08:56:03 Public message
Wyjaśnienia (26.2023).pdf pdf 462.62 2023-12-20 08:56:03 Public message
2 Wyjaśnienia z dn. 21.12.2023 (26.2023).pdf pdf 463.9 2023-12-21 08:10:49 Public message
Informacja o zmianie SWZ (26.2023).pdf pdf 1052.96 2023-12-22 07:39:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (26.2023).pdf pdf 37.29 2023-12-22 07:39:49 Public message
Z0 SWZ po zmianie nr 1.pdf pdf 1189.25 2023-12-22 07:39:49 Public message
Wyjaśnienia komplet.zip zip 47752.03 2023-12-29 13:07:20 Public message
Informacja o kwotach na realizację zamówienia (26.2023).pdf pdf 780.41 2024-01-05 12:04:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert (26.2023).pdf pdf 904.99 2024-01-05 13:26:39 Public message
Informacja o wyborze oferty cz. nr 1.pdf pdf 1076.03 2024-01-25 11:51:34 Public message
Informacja o wyborze oferty cz. nr 2.pdf pdf 1077.75 2024-01-25 11:51:34 Public message

Announcements

2024-01-25 11:51 Daniel Michalak Uwaga wszyscy zainteresowani,
w załączeniu do niniejszej wiadomości informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert na obie części tego zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-05 13:26 Daniel Michalak Uwaga wszyscy zainteresowani,
w załączeniu do niniejszego komunikatu informacja o złożonych w nim ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-05 12:04 Daniel Michalak Uwaga wszyscy zainteresowani,
w załączeniu do niniejszego komunikatu informacja o kwotach przeznaczonych na jego realizację.

Informacja o kwotach [...].pdf

2023-12-29 13:07 Daniel Michalak Uwaga wszyscy zainteresowani,
w załączeniu do niniejszego komunikatu odpowiedzi na przesłane pytania do postępowania oraz informacja o zmianach wraz z załącznikami.

Wyjaśnienia komplet. [...].zip

2023-12-22 07:39 Daniel Michalak Uwaga wszyscy zainteresowani,
w załączeniu do niniejszego komunikatu informacja o zmianie treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminów na składanie i otwarcie ofert oraz terminu związania ofertą.

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Z0 SWZ po zmianie nr [...].pdf

2023-12-21 08:10 Łukasz Dzięcielski Uwaga wszyscy zainteresowani, w załączeniu do niniejszego komunikatu odpowiedzi na przesłane pytania do postępowania.

2 Wyjaśnienia z dn. [...].pdf

2023-12-20 08:56 Katarzyna Pupel Uwaga wszyscy zainteresowani, w załączeniu do niniejszego komunikatu odpowiedzi na przesłane pytania do postępowania wraz z załącznikiem.

D-05.03.26.pdf

Wyjaśnienia (26.2023 [...].pdf

2023-12-12 12:23 Daniel Michalak Uwaga Wykonawcy,
w załączeniu do tego komunikatu skompresowana paczka dokumentów postępowania w formacie .zip

(26.2023).zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1289