Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.110.2023 Świadczenie usług administrowania obiektem dworca autobusowego w Zakopanem

Deadlines:
Published : 12-12-2023 11:51:00
Placing offers : 27-12-2023 11:00:00
Offers opening : 27-12-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszeie o zamówieniu (110).pdf pdf 142.21 2023-12-12 11:51:00 Proceeding
SWZ (110).pdf pdf 1423.28 2023-12-12 11:51:00 Proceeding
Załacznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 223.44 2023-12-12 11:51:00 Proceeding
Załaczniki do Wzoru umowy.zip zip 2473.15 2023-12-12 11:51:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 41.49 2023-12-12 11:51:00 Proceeding
Informacja o pytaniach do treści SWZ i odpowiedzi Zamawiającego (110).pdf pdf 535.47 2023-12-20 09:11:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(110).pdf pdf 34.28 2023-12-20 09:11:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert (110).pdf pdf 352.26 2023-12-28 10:55:35 Public message
Informacja o unieważnieniu na stronę (110).pdf pdf 352.57 2023-12-28 11:12:57 Public message

Announcements

2023-12-28 11:12 Ewa Stasik Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-12-28 10:55 Ewa Stasik Zamawiający publikuje informację o złożonych ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-27 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
- zakres podstawowy - 1 200 000,00 PLN brutto,
- zakres wynikający z prawa opcji - 300 000,00 PLN brutto.
2023-12-20 09:11 Marzena Staciwa Zamawiający publikuje informację o pytaniach do treści SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.
UWAGA! Zmianie ulegają następujące terminy:
- składania ofert z dnia 20.12.2023 r. na 27.12.2023 r. godz. 11:00
- otwarcia ofert z dnia 20.12.2023 r. na 27.12.2023 r. godz. 11:05
- związania ofertą z dnia 18.01.2024 r. na 25.01.2024 r.

Informacja o pytania [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 389