Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KOPSN/P4/2023 USŁUGI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW KRAJOWEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA NIELETNICH W GARWOLINIE

Deadlines:
Published : 07-12-2023 12:32:00
Placing offers : 18-12-2023 09:00:00
Offers opening : 18-12-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ P4.pdf pdf 2960.48 2023-12-07 12:32:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.08 2023-12-07 12:32:00 Proceeding
załącznik nr 1- formularz oferty.docx docx 32.97 2023-12-07 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 108 ustawy PZP - przesłanki wykluczenia.docx docx 29.23 2023-12-07 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 125 ustawy PZP - spełnianie warunków udziału.docx docx 25.31 2023-12-07 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.docx docx 28.54 2023-12-07 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - zatrudnienie na umowę o pracę.docx docx 29.49 2023-12-07 12:32:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 206.97 2023-12-18 12:06:39 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 160 2023-12-20 10:34:27 Public message

Announcements

2023-12-20 10:34 Jolanta Więsław Szanowni Wykonawcy w załączeniu informacja o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-18 12:06 Jolanta Więsław W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-18 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia pn" Usługi w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie" zabezpieczył kwotę 362.000,00zł gross (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 277