Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/2023 "Zapotrzebowanie na produkty lecznicze i środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego dla ZOZ w Reszlu"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Deadlines:
Published : 14-12-2023 12:03:00
Placing offers : 22-12-2023 10:00:00
Offers opening : 22-12-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 08dbfc82-d99c-5459-6739-2400118371a5.pdf pdf 238.05 2023-12-14 12:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1209.34 2023-12-14 12:03:00 Proceeding
Zał nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 69 2023-12-14 12:03:00 Proceeding
Zal nr 2 Formularz asortymentowo cenowy .xls xls 101 2023-12-14 12:03:00 Proceeding
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków .doc doc 48.5 2023-12-14 12:03:00 Proceeding
Zał nr 4 Oświadczenie o oferowanym przedmiocie zamówienia.doc doc 42.5 2023-12-14 12:03:00 Proceeding
Zał nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego — kopia.doc doc 38 2023-12-14 12:03:00 Proceeding
Zał nr 6 Oświadczenie wykonaców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc doc 36 2023-12-14 12:03:00 Proceeding
Zal nr 7 Projektowane postanowienia umowy .pdf pdf 770.99 2023-12-14 12:03:00 Proceeding
PYTANIA I ODP.pdf pdf 804.46 2023-12-19 12:35:32 Public message
ZMODYFIKOWANY SWZ z dn 19XII2023.pdf pdf 1209.4 2023-12-19 12:35:32 Public message
ZMODYFIKOWANY zal nr 2 Formularz asortymentowo cenowy .xls xls 108.5 2023-12-19 12:35:32 Public message
ZMODYFIKOWANY zal nr 7 do SWZ projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 770.53 2023-12-19 12:35:32 Public message
INFORMACJA na podstawie art 222 ust 5 Pzp.pdf pdf 775.62 2023-12-22 12:35:11 Public message
ZAWIADOMIENIE wynik postępowania z 11I2024.pdf pdf 791.9 2024-01-11 10:45:57 Public message
OGLOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA 08dc1672-cc6f-54ef-2d88-9e0011310b71.pdf pdf 162.96 2024-01-16 13:31:39 Public message
Kwota jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyc.pdf pdf 420.58 2023-12-22 10:00:00 Public message

Announcements

2024-01-16 13:31 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGLOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2024-01-11 10:45 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania

ZAWIADOMIENIE wynik [...].pdf

2023-12-22 12:35 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu INFORMACJA na podstawie art. 222 ust 5 Pzp.

INFORMACJA na podsta [...].pdf

2023-12-22 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 661 301,37 zł brutto. W rozbiciu na poszczególne części przedstawia tabela w załączeniu.

Kwota jaka zamawiaja [...].pdf

2023-12-19 12:35 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz ZMODYFIKOWANA SWZ z dn. 19XII2023r., oraz ZMODYFIKOWANY zał. nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo - cenowy) oraz ZMODYFIKOWANY zał. nr 7 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

PYTANIA I ODP.pdf

ZMODYFIKOWANY SWZ z [...].pdf

ZMODYFIKOWANY zal nr [...].xls

ZMODYFIKOWANY zal nr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 404