Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/62/2023 Budowa 2 wind zewnętrznych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu przy budynku administracyjnym w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35 oraz przy budynku Medycyny Pracy przy ul. Żeromskiego 22.

Deadlines:
Published : 05-12-2023 12:37:00
Placing offers : 22-12-2023 09:00:00
Offers opening : 22-12-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniui_ZP_62_2023.pdf pdf 140.46 2023-12-05 12:37:00 Proceeding
SWZ_62_2023_RB_Windy.pdf pdf 1003.97 2023-12-05 12:37:00 Proceeding
Załączniki_1_9_do_SWZ.zip zip 47062.09 2023-12-05 12:37:00 Proceeding
1_Wyjaśnienia_18122023.pdf pdf 156.36 2023-12-18 07:40:39 Public message
OFERTY_PZ.zip zip 3880.66 2023-12-22 10:51:38 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_62_2023.pdf pdf 46.29 2023-12-22 10:51:38 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_16012024.pdf pdf 181.73 2024-01-16 14:58:44 Public message

Announcements

2024-01-16 14:58 Andrzej Żuk INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., nie przekraczającego kwoty 5 382 000 Euro na budowę 2 wind zewnętrznych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu przy budynku administracyjnym w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35 oraz przy budynku Medycyny Pracy przy ul. Żeromskiego 22. Nr spr. ZP/62/2023

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2023-12-22 10:51 Andrzej Żuk Informacja z otwarcia ofert ZP/62/2023. Zgodnie z art. 74 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp zamawiający udostępnia oferty które wpłynęły w niniejszym postępowaniu

OFERTY_PZ.zip

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-12-22 09:00 Buyer message Wartość gross jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 987 322,25 zł
2023-12-18 07:40 Andrzej Żuk Wyjaśnienia z dnia 18.12.2023r.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 22.12.2023r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 22.12.2023r. godz. 9:05
Termin związania z oferta zostaje zmieniony na 21.01.2024r

1_Wyjaśnienia_181220 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 491