Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DO.271.5.2023 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2024”

Stefania Konkołowicz-Dudzińska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu
Deadlines:
Published : 05-12-2023 14:30:00
Placing offers : 13-12-2023 09:00:00
Offers opening : 13-12-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.4 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 510.85 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 31.52 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.53 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
Załacznik Nr 3 do SWZ Aktualizacja.docx docx 19.06 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 18.94 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ Oświadczenie o przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 19.33 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 18.1 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ Wykaz usług.docx docx 16.36 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx docx 17.6 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
Załacznik Nr 7 do Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 544.89 2023-12-05 14:30:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 87.17 2023-12-13 11:10:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 92.7 2023-12-13 13:55:48 Public message
Informacja o wyborze .pdf pdf 187.93 2024-01-05 12:39:49 Public message
Informacja o wyborze sprostowanie.pdf pdf 187.77 2024-01-10 14:25:28 Public message

Announcements

2024-01-10 14:25 Stefania Konkołowicz-Dudzińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sprostowanie

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-05 12:39 Stefania Konkołowicz-Dudzińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-13 13:55 Stefania Konkołowicz-Dudzińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-13 11:10 Stefania Konkołowicz-Dudzińska Informacja o kwocie

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 812