Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa energii elektrycznej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Radosław Suchan
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: GPP Grupa Zakupowa
Deadlines:
Published : 30-11-2023 16:18:00
Placing offers : 08-12-2023 12:00:00
Offers opening : 08-12-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.91 2023-11-30 16:18:00 Proceeding
SWZ - ENERGIA EL. 2024 MPGN.doc doc 246 2023-11-30 16:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Wykaz PPE.xlsx xlsx 27.13 2023-11-30 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz oferty.doc doc 88.5 2023-11-30 16:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 160 2023-11-30 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 22.26 2023-11-30 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 49.5 2023-11-30 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 38 2023-11-30 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1.docx docx 17.84 2023-11-30 16:18:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .pdf pdf 114.11 2023-12-08 12:00:39 Public message
Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 138.42 2023-12-08 13:05:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 266.51 2023-12-15 11:10:21 Public message

Announcements

2023-12-15 11:10 Radosław Suchan Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-08 13:05 Radosław Suchan Informacje z otwarcia ofert

Informacje z otwarci [...].pdf

2023-12-08 12:00 Radosław Suchan Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 309