Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZD.272.17.2023.MW Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez przebudowę dróg powiatowych

Marzena Wieczorek
Powiat Gryfiński Department: Wydział Zarządzania Drogami
Deadlines:
Published : 22-11-2023 11:20:00
Placing offers : 07-12-2023 10:00:00
Offers opening : 07-12-2023 10:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.66 2023-11-22 11:20:00 Proceeding
SWZ.docx docx 93.1 2023-11-22 11:20:00 Proceeding
zadanie 1 Chwarstnica zalaczniki nr 1-11.7z 7z 5326.21 2023-11-22 11:20:00 Proceeding
zadanie 2 Dolsko zalaczniki 1-12.7z 7z 46667.91 2023-11-22 11:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.45 2023-11-23 11:11:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 479.94 2023-12-07 11:10:56 Public message
informacja o wyborze wraz z zestawieniem ofert.7z 7z 461.89 2023-12-08 13:53:08 Public message

Announcements

2023-12-08 13:53 Marzena Wieczorek W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z zestawieniem punktacji.

informacja o wyborze [...].7z

2023-12-07 11:10 Marzena Wieczorek W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-07 10:00 Buyer message Działając na postawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie 1 350 000,00 zł brutto, w tym:
zad. I – 350 000,00 zł brutto,
zad. II – 1 000 000,00 zł brutto.
2023-11-23 11:11 Marzena Wieczorek W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 559