Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-25/2023 Remont kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową wraz z remontem 11 sztuk studni kanalizacyjnych w ul. Okrzei w Stargardzie

Deadlines:
Published : 17-11-2023 12:11:00
Placing offers : 23-11-2023 10:00:00
Offers opening : 23-11-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Construction work

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Remont kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową wraz z remontem 11 sztuk studni kanalizacyjnych w ul. Okrzei w Stargardzie

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Prosimy wszystkich upoważnionych Wykonawców chętnych do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego, do dnia: 23.11.2023 r. do godz. 10:00

Uwaga: Formularz ofertowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Waldemar Jackiewicz e-mail: waldemar.jackiewicz@wodymiejskie.stargard.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-ZPS-25.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.36 2023-11-17 12:11:00 Proceeding
NP-ZPS-25.2023 SWZ.pdf pdf 275.67 2023-11-17 12:11:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (PDF).zip zip 14418.1 2023-11-17 12:11:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (wersja edytowalna).zip zip 67.07 2023-11-17 12:11:00 Proceeding
NP-ZPS-25.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 72.95 2023-11-23 14:17:53 Public message
NP-ZPS-25.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 196.56 2023-11-27 12:25:29 Public message

Announcements

2023-11-27 12:25 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-25.2023 Zawia [...].pdf

2023-11-23 14:17 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-25.2023 INFOR [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową wraz z remontem 11 sztuk studni kanalizacyjnych w ul. Okrzei w Stargardzie Należy załączyć formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ podpisany podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym 1 building work - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 366