Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RRG.271.30.2023 Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Pasym w 2024 roku.

Deadlines:
Published : 16-11-2023 16:06:00
Placing offers : 24-11-2023 12:00:00
Offers opening : 24-11-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Pasym w 2024 roku.pdf pdf 123.65 2023-11-16 16:06:00 Proceeding
SWZ - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Pasym w 2024 roku.doc doc 1380 2023-11-16 16:06:00 Proceeding
zał nr 6 do SWZ - Projekt umowy na odbiór odpadów nieruchomości niezamieszkałe 2024 r..doc doc 119.5 2023-11-16 16:06:00 Proceeding
zał. nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia na odbiór odpadów nieruchomości niezamieszkałe 2024.doc doc 81 2023-11-16 16:06:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 178.35 2023-11-24 09:52:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Pasym.doc doc 18.5 2023-11-24 13:14:46 Public message
Oferta nr 1.zip zip 1222.8 2023-11-24 13:17:38 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonawcy.pdf pdf 507.79 2023-12-01 10:59:54 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.71 2024-02-01 15:32:34 Public message
Protokół z postępowania.pdf pdf 3628.12 2024-04-19 14:02:43 Public message

Announcements

2024-04-19 14:02 Tomasz Lachowicz Protokół z postępowania

Protokół z postępowa [...].pdf

2024-02-01 15:32 Tomasz Lachowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-01 10:59 Tomasz Lachowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-24 13:17 Tomasz Lachowicz Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający - Gmina Pasym udostępnia oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Pasym w 2024 roku"

Oferta nr 1.zip

2023-11-24 13:14 Tomasz Lachowicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2023-11-24 09:52 Tomasz Lachowicz Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296