Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00498312/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap VIII”- ZP – 271- 19/2023

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 16-11-2023 14:24:00
Placing offers : 01-12-2023 09:00:00
Offers opening : 01-12-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Osoba publikująca postępowanie: Anna Samelzon-Janisz

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_ZP_271_19_2023.pdf pdf 858.36 2023-11-16 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_FORMULARZ OFERRTOWY_ZP_271_19_2023.docx docx 1031.41 2023-11-16 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ_OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE_ZP_271_19_2023.docx docx 1028.11 2023-11-16 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ_OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW_ZP_271_19_2023.docx docx 1020.93 2023-11-16 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3a do SWZ_PROJEKT UMOWY_ZP_271_19_2023_CZĘŚĆ NR 1,2,4,5.docx docx 1048.92 2023-11-16 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3b do SWZ_PROJEKT UMOWY_ZP_271_19_2023_CZĘŚĆ NR 3,6.docx docx 1047.5 2023-11-16 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_ZP_271_19_2023.docx docx 1059.84 2023-11-16 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_AUDYTY ENERGETYCZNE_ZP_271_19_2023.zip zip 26845.18 2023-11-16 14:24:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0049831201 z dnia 2023-11-16.pdf pdf 240.09 2023-11-16 14:24:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #848833.pdf pdf 91.82 2023-12-01 11:21:53 Public message
ZP_271_19_2023_pismo_wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 639.33 2023-12-11 12:12:00 Public message
Ogłoszenie nr 2024BZP 0001362701 z dnia 2024-01-05.pdf pdf 235.62 2024-01-05 12:51:07 Public message
Ogłoszenie nr 2024BZP 0022826101 z dnia 2024-03-01.pdf pdf 64.2 2024-03-20 13:33:21 Public message
Ogłoszenie nr 2024BZP 0024754401 z dnia 2024-03-15.pdf pdf 59.86 2024-03-20 13:33:21 Public message
Ogłoszenie nr 2024BZP 0025324301 z dnia 2024-03-20.pdf pdf 67.76 2024-03-22 14:03:35 Public message
Ogłoszenie nr 2024BZP 0025692601 z dnia 2024-03-22.pdf pdf 66.77 2024-03-22 14:03:35 Public message

Announcements

2024-03-22 14:03 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wykonaniu umowy- Część nr 1 Audyt nr 68 – Jodłówka Tuchowska 220; Część nr 4 Audyt nr 71– Burzyn 90

Ogłoszenie nr 2024BZ [...].pdf

Ogłoszenie nr 2024BZ [...].pdf

2024-03-20 13:33 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wykonaniu umowy- Część nr 2 Audyt nr 69 – Dąbrówka Tuchowska 108; Część nr 6 Audyt nr 73 – Meszna Opacka

Ogłoszenie nr 2024BZ [...].pdf

Ogłoszenie nr 2024BZ [...].pdf

2024-01-05 12:51 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie nr 2024BZ [...].pdf

2023-12-11 12:12 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP_271_19_2023_pismo [...].pdf

2023-12-01 11:21 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-01 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 317124,27 zł brutto, w tym:
Część nr 1 Audyt nr 68 – Jodłówka Tuchowska 220 - 60 724,66 zł brutto;
Część nr 2 Audyt nr 69 – Dąbrówka Tuchowska 108 - 43 195,33 zł brutto;
Część nr 3 Audyt nr 70 – Burzyn 7 - 31 754,32 zł brutto
Część nr 4 Audyt nr 71– Burzyn 90 - 52 384,78 zł brutto
Część nr 5 Audyt nr 72 – Buchcice 22a - 51 200,17 zł gross
Część nr 6 Audyt nr 73 – Meszna Opacka 28- 77 865,11 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 654