Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa aparatu fotograficznego z obiektywami - proszę o zapoznanie się z projektem umowy

Deadlines:
Published : 13-11-2023 15:30:00
Placing offers : 21-11-2023 09:00:00
Offers opening : 21-11-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel ................ 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
rodo13-11-2023-151621.pdf pdf 510.43 2023-11-13 15:30:00 Proceeding
oswiadczenie aparat13-11-2023-151551.pdf pdf 642.5 2023-11-13 15:30:00 Proceeding
oswiadczenie wykonawcy13-11-2023-151712.pdf pdf 100.41 2023-11-13 15:30:00 Proceeding
opz aparat13-11-2023-151646.pdf pdf 573.97 2023-11-13 15:30:00 Proceeding
projekt umowy aparat13-11-2023-151745.pdf pdf 1981.74 2023-11-13 15:30:00 Proceeding
OPZ aparat i obiektywy.pdf pdf 93.96 2023-11-13 15:30:00 Subject of the order

Announcements

2023-11-14 10:09 Marek Lewiński Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: W związku z błędem w przedmiotowym postępowaniu, niniejsze postępowanie zostaje unieważnione z dniem 14.11.2023 r. Prawidłowe postępowanie zostanie ogłoszone w dniu dzisiejszym.
2023-11-13 15:56 Marek Lewiński W związku z błędem w przedmiotowym postępowaniu, niniejsze postępowanie zostaje unieważnione z dniem 13.11.2023. Kolejne postępowanie zostanie ogłoszone ponownie w dniu dzisiejszym.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Aparat fotograficzny z obiektywami Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia załączonym do przedmiotowego postępowania

OPZ aparat i obiekty [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
(0)

The number of page views: 115