Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3411/1/AZ/262/2023 Zakup i dostawa krzeseł i materacy ewakuacyjnych

Zamówienia Publiczne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-11-2023 08:20:00
Placing offers : 21-11-2023 08:00:00
Offers opening : 21-11-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 419.29 2023-11-14 08:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy część 1.docx docx 413.16 2023-11-14 08:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia, tabela parametrów.docx docx 433.94 2023-11-14 08:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 443 2023-11-14 08:20:00 Proceeding
SWZ.docx docx 677.42 2023-11-14 08:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 64.89 2023-11-14 08:20:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 190.39 2023-11-16 12:59:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 29.91 2023-11-21 09:02:36 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 153.69 2023-11-22 10:46:54 Public message
Unieważnienie czynności wyboru oferty.pdf pdf 17.56 2023-11-23 10:18:34 Public message
zawiadomienie o wyniku postępowania 24.11 2023 s.pdf pdf 158.32 2023-11-24 10:25:59 Public message

Announcements

2023-11-24 10:25 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-11-23 10:18 Zamówienia Publiczne Unieważnienie czynności wyboru oferty

Unieważnienie czynno [...].pdf

2023-11-22 10:46 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-11-21 09:02 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-11-21 08:00 Buyer message 145.680,00
2023-11-16 12:59 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 302