Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/4795/23 Zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach

Deadlines:
Published : 10-11-2023 13:44:00
Placing offers : 20-11-2023 08:00:00
Offers opening : 20-11-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 10.11.2023.pdf pdf 53.62 2023-11-10 13:44:00 Proceeding
Załączniki 1-5.zip zip 2804.18 2023-11-10 13:44:00 Proceeding
SWZ 10.11.2023.pdf pdf 732.38 2023-11-10 13:44:00 Proceeding
Załączniki 1,2,3a,3b,5 edytowalne.zip zip 93.11 2023-11-10 13:44:00 Proceeding
sprostowanie treści SWZ.pdf pdf 47.74 2023-11-13 09:09:11 Public message
zał. 3a i 3b - oświadczenia.docx docx 41.9 2023-11-15 12:37:46 Public message
wyjaśnienia treści SWZ KZ.pdf pdf 890.07 2023-11-16 07:55:03 Public message
załącznik 4 - projektowane postanowienia umowy po zmianach 15.11.23 KZ.pdf pdf 673.17 2023-11-16 07:55:03 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 529.02 2023-11-20 12:18:29 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 529.79 2023-12-07 09:12:42 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane 21.12.2023 opublikowane.pdf pdf 37.92 2023-12-21 13:17:02 Public message

Announcements

2023-12-21 13:17 Tatiana Kocur Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-07 09:12 Tatiana Kocur Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-11-20 12:18 Tatiana Kocur Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-11-20 08:00 Buyer message Kwoty jakie Zamawiający tj. Miasto Katowice, zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Dla Pakietu nr 1 - 620 000,00 zł brutto
Dla Pakietu nr 2 - 355 000,00 zł brutto
2023-11-16 07:55 Tatiana Kocur Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana załącznika 4 - projektowane postanowienia umowy.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

załącznik 4 - projek [...].pdf

2023-11-15 12:37 Tatiana Kocur Treść załącznika 3a i 3b opublikowana w dn. 10.11.2023r. posiadała błędną zawartość.
W załączeniu prawidłowe załączniki i oświadczenia.

zał. 3a i 3b - oświa [...].docx

2023-11-13 09:09 Tatiana Kocur W załączeniu sprostowanie treści SWZ.

sprostowanie treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473