Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3830/AZ/262/2023 „Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.”

Aneta Ignasiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-11-2023 09:36:00
Placing offers : 21-11-2023 08:00:00
Offers opening : 21-11-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 118.74 2023-11-10 09:36:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 259.5 2023-11-10 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty.docx docx 26.46 2023-11-10 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ -Formularz cenowy + opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 60.98 2023-11-10 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 27.29 2023-11-10 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 59.48 2023-11-10 09:36:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 379.7 2023-11-15 13:37:47 Public message
Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ -Formularz cenowy + opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 60.89 2023-11-15 13:37:47 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ- 2.pdf pdf 389.56 2023-11-16 16:37:49 Public message
Zmieniony Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 59.96 2023-11-16 16:37:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 376.14 2023-11-21 09:29:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 312.01 2023-11-28 12:36:46 Public message

Announcements

2023-11-28 12:36 Aneta Ignasiak Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-21 09:29 Aneta Ignasiak Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-21 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to : 1 168 500,00 zł brutto.
2023-11-16 16:37 Aneta Ignasiak Wyjaśnienia treści SWZ -2.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zmieniony Załącznik [...].docx

2023-11-15 13:37 Aneta Ignasiak Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zmieniony załącznik [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 272