Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.34.2023.JSz „Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach ” w ramach programu „MALUCH + 2022 – 2029”

Joanna Sznajder
Gmina Głuchołazy
Deadlines:
Published : 09-11-2023 14:04:00
Placing offers : 06-12-2023 09:00:00
Offers opening : 06-12-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
5. Zał. nr 1C do SWZ - Dokumentacja techniczna - Część 3.zip zip 13670.33 2023-11-09 14:04:00 Proceeding
6. Zał. nr 2-7 do SWZ-Formularze edytowalne.docx docx 57.81 2023-11-09 14:04:00 Proceeding
7. Zał. nr 8A do SWZ - Projekt Umowy Część 1 i Część 2.pdf pdf 910.24 2023-11-09 14:04:00 Proceeding
8. Zał. nr 8B do SWZ _ projekt umowy Część 3.pdf pdf 842.84 2023-11-09 14:04:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP.pdf pdf 107.6 2023-11-09 14:04:00 Proceeding
3. Zał. nr 1A do SWZ -Dokumentacja techniczna Część 1.zip zip 217533.86 2023-11-09 14:04:00 Proceeding
4. Zał. nr 1B do SWZ - Dokumentacja techniczne -Część 2.zip zip 28708.83 2023-11-09 14:04:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 1252.12 2023-11-09 14:04:00 Proceeding
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.11..pdf pdf 34.02 2023-11-23 11:33:27 Public message
1. Zmiana SWZ z 23.11.pdf pdf 605.27 2023-11-23 11:33:27 Public message
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniz 28.11..pdf pdf 34.05 2023-11-28 15:01:33 Public message
1. Zmiana SWZ z 28.11. (2).pdf pdf 605.41 2023-11-28 15:01:33 Public message
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 30.11..pdf pdf 34.04 2023-11-30 14:19:54 Public message
Zmiana SWZ z 30.11..pdf pdf 605.43 2023-11-30 14:19:54 Public message
2. Wyjaśnienia i zmiany SWZ z 01.12..pdf pdf 838.67 2023-12-01 13:21:18 Public message
3. Zaktualizowane i dodatkowe przedmiary robót.zip zip 1292.36 2023-12-01 13:21:18 Public message
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 32.28 2023-12-01 13:21:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1097.98 2023-12-06 10:36:26 Public message
Unieważnienie Części 2 .www.pdf pdf 756.52 2023-12-13 14:40:13 Public message
Wybór. www.pdf pdf 881.47 2023-12-22 10:25:58 Public message

Announcements

2023-12-22 10:25 Joanna Sznajder Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla w/w zadania w Części 1 i części 3, jak w załączeniu

Wybór. www.pdf

2023-12-13 14:40 Joanna Sznajder Działając na podstawie art. 260 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych– dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie w Części 2 - Wykonanie utwardzenia i placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego.

Unieważnienie Części [...].pdf

2023-12-06 10:36 Joanna Sznajder Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli Wykonawcy jak w załączeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-06 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :1 074 147,68 zł gross , w tym:
Część 1 wartość brutto: 769 831,34 zł
Część 2 wartość brutto: 207 204,90 zł
Część 3 wartość brutto: 97 111,44 zł
2023-12-01 13:21 Joanna Sznajder Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, wyjaśnia i zmienia treść SWZ jak w załączeniu:

2. Wyjaśnienia i zmi [...].pdf

3. Zaktualizowane i [...].zip

1. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2023-11-30 14:19 Joanna Sznajder
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, zmienia treść SWZ jak w załączeniu

1. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

Zmiana SWZ z 30.11.. [...].pdf

2023-11-30 14:16 Joanna Sznajder The message was withdrawn by the Buyer.
2023-11-28 15:01 Joanna Sznajder Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, zmienia treść SWZ jak w załączeniu

2. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

1. Zmiana SWZ z 28.1 [...].pdf

2023-11-23 11:33 Joanna Sznajder Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, zmienia treść SWZ jak w załączeniu

2. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

1. Zmiana SWZ z 23.1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1026