Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8c/11/2023/JZ Świadczenie usługi odśnieżania dachów w Akceleratorze biznesowym KSSENON w Żorach przy ul. Rozwojowej 2, w sezonie zimowym 2023/2024

Katarzyna Biegun
Katowicka SSE S.A.
Deadlines:
Published : 08-11-2023 13:20:00
Placing offers : 15-11-2023 12:00:00
Offers opening : 15-11-2023 12:10:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 ZO_KSSENON odśnieżanie dachów.docx docx 89.68 2023-11-08 13:20:00 Proceeding
02 Zał_1_Formularz_ofertowy - odśnieżanie dachów.docx docx 34.78 2023-11-08 13:20:00 Proceeding
03 Zał_2_Spełnienie warunków udziału - odśnieżanie dachów.docx docx 53 2023-11-08 13:20:00 Proceeding
04 Zał_3_powiązania kapitałowe - dachy - odśnieżanie dachów.docx docx 52.65 2023-11-08 13:20:00 Proceeding
05 Zał_4_ Projekt Umowy - odśnieżanie dachów.doc doc 87 2023-11-08 13:20:00 Proceeding
06 Zał_5_Rzut dachu - odśnieżanie dachów.pdf pdf 1243.02 2023-11-08 13:20:00 Proceeding
07 Zał_6_Wytyczne dot dachów - odśnieżanie dachów.pdf pdf 230.49 2023-11-08 13:20:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert dach.docx.pdf pdf 754 2023-11-17 14:43:30 Public message
8c_11_2023_JZ Informacja o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 714.76 2023-11-23 14:00:52 Public message

Announcements

2023-11-23 14:00 Katarzyna Biegun Unieważnienie postępowania

8c_11_2023_JZ Inform [...].pdf

2023-11-17 14:43 Katarzyna Biegun Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-17 14:42 Katarzyna Biegun Informacja z otwarcia ofert

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 206