Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.17.2023 Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie ZUOK "Orli Staw" – część I oraz na terenie SPO znajdującej się w Sieradzu – część II

Deadlines:
Published : 07-11-2023 13:58:00
Placing offers : 20-11-2023 12:00:00
Offers opening : 20-11-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 124.73 2023-11-07 13:58:00 Proceeding
SWZ.docx docx 81.6 2023-11-07 13:58:00 Proceeding
Zal_nr_1_do_SWZ_-_opis_przedmiotu_zamówienia.doc doc 144.5 2023-11-07 13:58:00 Proceeding
Zal_nr_2a_Projektowane_postanowienia_umowy_część_I.docx docx 74.22 2023-11-07 13:58:00 Proceeding
Zal_nr_2b_Projektowane_postanowienia_umowy_część_II.doc doc 245 2023-11-07 13:58:00 Proceeding
Zal_nr_3_do_SWZ_Wzór_formularza_oferty.DOC DOC 90.5 2023-11-07 13:58:00 Proceeding
Zal_nr_4_do_SWZ_-_Wzór_Oświadczeń_składanych_na_podstawie_art_125 ust._1_ustawy_Pzp.docx docx 30.46 2023-11-07 13:58:00 Proceeding
Zal_nr_5_do_SWZ_-_Wzór_Oświadczenia_składanego_na_podstawie_art_117_ust_4_ustawy_Pzp.docx docx 22.02 2023-11-07 13:58:00 Proceeding
Zal_nr_6_do_SWZ_-_Wzór_Oświadczenia_o_aktualności_informacji_w_zakresie_podstaw_wykluczenia.DOC DOC 71 2023-11-07 13:58:00 Proceeding
Zal_nr_7_do_SWZ_-_Klauzula_informacyjna.docx docx 23.85 2023-11-07 13:58:00 Proceeding
pytania_wyjasnienia_do_SWZ.pdf pdf 228.73 2023-11-10 13:01:05 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 124.34 2023-11-20 12:05:15 Public message
pytania_wyjasnienia_do_SWZ.pdf pdf 157.7 2023-11-17 14:36:38 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 207.73 2023-11-20 14:32:40 Public message
Informacja_o_wyborze_cz_I.pdf pdf 210.3 2023-12-07 15:00:50 Public message
Informacja_o_wyborze_cz_II.pdf pdf 206.42 2023-12-07 15:00:50 Public message
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 91.73 2024-01-18 15:29:12 Public message

Announcements

2024-01-18 15:29 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach części I oraz w ramach części II.

ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2023-12-07 15:00 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I oraz części II.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-11-20 14:32 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-11-20 12:05 Elżbieta Chojnacka Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-11-17 14:36 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia do SWZ.

pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

2023-11-10 13:01 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia do SWZ.

pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 696