Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 23/TP/2023 Wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych oraz usuwanie awarii w obiektach Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

Zamówienia Publiczne
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Deadlines:
Published : 03-11-2023 13:38:00
Placing offers : 20-11-2023 09:00:00
Offers opening : 20-11-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część I IDW.pdf pdf 755.85 2023-11-03 13:38:00 Proceeding
Część II Wzór umowy.docx docx 85.06 2023-11-03 13:38:00 Proceeding
Część III- Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 83.87 2023-11-03 13:38:02 Proceeding
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty.doc doc 76.5 2023-11-03 13:38:06 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wstępne ośw. dot. podstaw wykluczenia 125.1.doc doc 78 2023-11-03 13:38:09 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wstępne ośw. o spełnianiu warunków 125.1.doc doc 78 2023-11-03 13:38:11 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.58 2023-11-03 13:38:14 Proceeding
1. Pytania i odpowiedzi zamawiającego.pdf pdf 522.86 2023-11-14 08:34:30 Public message
2 informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 396.78 2023-11-20 11:52:40 Public message
2 informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych.pdf pdf 397.15 2023-12-06 14:27:22 Public message
4.1 informacja_o_wyborze_do_www.pdf pdf 442.98 2023-12-13 15:01:54 Public message

Announcements

2023-12-13 15:01 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

4.1 informacja_o_wyb [...].pdf

2023-12-06 14:27 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

2 informacja_z_otwar [...].pdf

2023-11-20 11:52 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

2 informacja_z_otwar [...].pdf

2023-11-20 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 354240,00 zł. brutto
2023-11-14 08:34 Zamówienia Publiczne 1. Pytania i odpowiedzi Zamawiającego

1. Pytania i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 558