Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa i montaż maszyn i urządzeń do rozbudowy linii sortowniczej w Z/I w Dylowie A / 2023

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 03-11-2023 11:06:00
Placing offers : 08-12-2023 12:00:00
Offers opening : 08-12-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 376.46 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 383.81 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ -Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.1 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 332.86 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ - Rysunek.jpg jpg 325.81 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Rysunek.jpg jpg 254.91 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 214.67 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.11 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SZW -Zestawienie maszyn.pdf pdf 89.28 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiązanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.7 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.82 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39.5 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 19.07 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.49 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 14 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 19.85 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 15 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.11 2023-11-03 11:06:00 Proceeding
JEDZ.7z 7z 82.5 2023-11-06 13:13:10 Proceeding
Odpowiedzi platforma.pdf pdf 77.98 2023-11-16 12:05:35 Public message
SWZ — modyfikacja.pdf pdf 395.27 2023-11-16 12:06:17 Public message
Odpowiedzi z dn. 24.11.2023.pdf pdf 98.45 2023-11-24 15:01:51 Public message
Odpowiedzi z dn. 29.11.2023.pdf pdf 398.13 2023-11-29 11:46:53 Public message
Odpowiedzi z dn. 30.11.2023.pdf pdf 547.9 2023-11-30 08:21:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 53.99 2023-12-08 12:55:14 Public message
Inf. o wyniku Platforma.pdf pdf 59.06 2023-12-28 13:06:55 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 328.05 2024-01-26 11:06:27 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 73.03 2024-02-28 09:46:45 Public message

Announcements

2024-02-28 09:46 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-01-26 11:06 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-12-28 13:06 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Inf. o wyniku Platfo [...].pdf

2023-12-08 12:55 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-08 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 000 000,00 zł netto/ 18 450 000,00 zł brutto
2023-11-30 08:21 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 30.11.2023 r.

Odpowiedzi z dn. 30. [...].pdf

2023-11-29 11:46 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 29.11.2023 r.

Odpowiedzi z dn. 29. [...].pdf

2023-11-24 15:01 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 24.11.2023 r.

Odpowiedzi z dn. 24 [...].pdf

2023-11-16 12:06 Barbara Dąbrówka SWZ modyfikacja.

SWZ — modyfikacja.pd [...].pdf

2023-11-16 12:05 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania z dn. 16.11.2023 r.

Odpowiedzi platforma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1097