Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/ZPU/2023 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów.

Deadlines:
Published : 27-10-2023 13:29:00
Placing offers : 29-11-2023 10:00:00
Offers opening : 29-11-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS208-654777-pl.pdf pdf 277.4 2023-10-27 13:29:00 Proceeding
SWZ 2zpu2023.pdf pdf 482.96 2023-10-27 13:29:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 2zpu2023.zip zip 2740.02 2023-10-27 13:29:00 Proceeding
odpowiedź na zapytanie nr 1 2zpu2023.pdf pdf 664.67 2023-10-31 14:18:29 Public message
2023-OJS210-661754-pl-ts.pdf pdf 83.96 2023-11-07 08:14:48 Public message
informacja z otwarcia ofert 2zpu2023.pdf pdf 102.27 2023-11-29 10:56:32 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty Zadanie nr 3.pdf pdf 120.14 2023-12-14 12:33:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 1.pdf pdf 115.85 2023-12-14 12:33:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 2.pdf pdf 115.84 2023-12-14 12:33:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 4.pdf pdf 116.72 2023-12-14 12:33:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 5.pdf pdf 115.81 2023-12-14 12:33:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 6.pdf pdf 117.03 2023-12-14 12:33:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 7.pdf pdf 115.58 2023-12-14 12:33:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 8.pdf pdf 117.34 2023-12-14 12:33:39 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.pdf pdf 101.51 2023-11-29 10:00:00 Public message

Announcements

2023-12-14 12:33 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty na zadanie nr 3 w postępowaniu nr 2/ZPU/2023.

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-29 10:56 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 2/ZPU/2023.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-29 10:00 Buyer message W załączeniu informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2023-11-07 08:14 Katarzyna Żęgota W załączeniu sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu nr 2/ZPU/2023.

2023-OJS210-661754-p [...].pdf

2023-10-31 14:18 Katarzyna Żęgota W załączeniu odpowiedź na zapytanie nr 1 do treści SWZ w postępowaniu nr 2/ZPU/2023.

odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 687