Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 08/2023/ZP Usługa zimowego utrzymania obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 25-10-2023 13:16:00
Placing offers : 30-10-2023 10:00:00
Offers opening : 30-10-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Wszelkie informacje dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach.


Składając ofertę na platformie zakupowej należy wypełnić załącznik nr 4 do zaproszenia, a następnie jako plik pdf dołączyć do oferty. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Projekt umowy.docx docx 53.71 2023-10-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Wzór raportu.docx docx 15.23 2023-10-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Mapy oreintacyjne.pdf pdf 1114.36 2023-10-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru prac.docx docx 15.67 2023-10-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz usług.doc doc 36.5 2023-10-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy.doc doc 37 2023-10-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do umowy - Obowiązek informacyjny oferenci.docx docx 18.41 2023-10-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do umowy - Obowiązek informacyjny pracownicy wykonawcy.docx docx 19.93 2023-10-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do umowy - Oświadczenie wykonawcy RODO.docx docx 14.12 2023-10-25 13:16:00 Proceeding
Zaproszenie ofertowe.docx docx 862.39 2023-10-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy.doc doc 37 2023-10-25 13:16:00 Criterion
Załącznik nr 3 - Wykaz usług.doc doc 36.5 2023-10-25 13:16:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa zimowego utrzymania obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o. Opis pozycji znajduję się w zaproszeniu ofertowym, a jego szczegóły w załączniku nr 1 - projekt umowy. 1 pc. Śródmieście Sp. z o.o. Tychy
al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100, Tychy
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3067 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 4 - For [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wykaz usług - Wypełnienie i załączenie załącznika nr 3 - szczegółowy opis dotyczący wymogu znajduje się w zaproszeniu ofertowym Attachment required

Załącznik nr 3 - Wyk [...].doc

(0)
3 Ubezpieczenie OC - Warunek posiadania polisy OC spełnia Wykonawca, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 220