Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-23-182UN DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Deadlines:
Published : 25-10-2023 10:49:00
Placing offers : 21-11-2023 08:00:00
Offers opening : 21-11-2023 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.doc doc 240.5 2023-10-25 10:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 326.95 2023-10-25 10:49:00 Proceeding
SWZ_182.pdf pdf 1255.88 2023-10-25 10:49:00 Proceeding
załączniki do pobrania.doc doc 330.5 2023-10-25 10:49:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA ZP-23-182UN.pdf pdf 438.12 2023-11-14 13:14:47 Public message
załączniki do pobrania MODYFIKACJA.doc doc 130.5 2023-11-14 13:14:47 Public message
INFORMACJA O ŚRODKACH PRZEZNACZONYCH .pdf pdf 381.66 2023-11-16 12:01:11 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA ZP-23-182UN.pdf pdf 190.6 2023-11-22 14:25:24 Public message
Unieważnienie częściowe.pdf pdf 581.34 2023-11-22 14:25:24 Public message
0655c5cc6e8fac.zip zip 6327.55 2023-11-23 07:34:58 Public message
0655c5ceb16958.zip zip 25025.55 2023-11-23 07:34:58 Public message
0655c5d302a6f4.zip zip 33265.61 2023-11-23 07:34:58 Public message
0655c5d4aa67c2.zip zip 3527.45 2023-11-23 07:34:58 Public message
0655c5d68e5daa.zip zip 17127.11 2023-11-23 07:34:58 Public message
0655c60822246f.zip zip 3938.43 2023-11-23 07:34:58 Public message

Announcements

2023-11-23 07:34 Anna Ramska oferty udostępnione

0655c5cc6e8fac.zip

0655c5ceb16958.zip

0655c5d302a6f4.zip

0655c5d4aa67c2.zip

0655c5d68e5daa.zip

0655c60822246f.zip

2023-11-22 14:25 Anna Ramska protokół z otwarcia + unieważnienie częściowe

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA [...].pdf

Unieważnienie części [...].pdf

2023-11-16 12:01 Anna Ramska INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ŚRODKAC [...].pdf

2023-11-14 13:14 Anna Ramska wyjaśnienia treści SWZ + załączniki po modyfikacji

WYJAŚNIENIA ZP-23-18 [...].pdf

załączniki do pobran [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 556