Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 40573761 Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K- XXII/12 Wejhera

Deadlines:
Published : 19-10-2023 13:07:00
Placing offers : 21-11-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 3822.48 2023-10-19 13:07:00 Proceeding
Umowa z załącznikami.zip zip 7014.16 2023-10-19 13:07:00 Proceeding
40573761 zapytanie ofertowe.pdf pdf 237 2023-10-19 13:07:00 Proceeding
40573761 zapytanie ofertowe - wersja nr 2 z dn. 23.10.23.pdf pdf 236.56 2023-10-23 13:36:47 Public message
SWZ Przepływomierze_Wejhera - wersja nr 2 z dn. 23.10.23.pdf pdf 378.37 2023-10-23 13:36:47 Public message
komunikat publiczny do postępowania nr 40573761 23.10.2023.pdf pdf 117.12 2023-10-23 13:36:47 Public message
odp na pyt. 1 do postępowania nr 40573761 03.11.2023.pdf pdf 111.35 2023-11-03 12:49:15 Public message
odp na pyt. 2 do postępowania nr 40573761 10.11.2023.pdf pdf 108.69 2023-11-10 10:49:43 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania nr 40573761.pdf pdf 107.67 2023-11-29 14:44:24 Public message

Announcements

2023-11-29 14:44 Weronika Limberg Informacja o unieważnieniu postępowania nr 40573761


Dot. postępowania na: Dobór, dostawę oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory
ciepłowniczej K-XXII/12 Wejhera.

Działając na podstawie pkt XIX ust. 1 lit d) SWZ Zamawiający unieważnia niniejszym postępowanie w
sprawie zamówienia na: Dobór, dostawę oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory
ciepłowniczej K-XXII/12 Wejhera.
w ramach projektu: „Modernizacja newralgicznych odcinków sieci ciepłowniczej w Gdańsku wraz z likwidacją
węzłów grupowych oraz instalacją systemu telemetrii i telemechaniki’’.
Zamawiający informuje, iż cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Gdańsk, dnia 29.11.2023 roku.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-11-10 10:49 Weronika Limberg Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40573761 na dobór, dostawę oraz montaż
przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/12 Wejhera.


Pytanie nr 2:
W związku z zapisem PFU proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania należy dostarczyć i zamontować
urządzenie tylko na rurze zasilającej wykorzystując istniejące króćce pomiarowe.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający potwierdza, że należy dostarczyć i zamontować urządzenie tylko na rurze zasilającej
wykorzystując istniejące króćce pomiarowe.


Gdańsk, 10.11.2023 r.

odp na pyt. 2 do pos [...].pdf

2023-11-03 12:49 Weronika Limberg Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40573761 na dobór, dostawę oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/12 Wejhera

Pytanie nr 1:
Na odbytej wizji stwierdzono bardzo zły stan techniczny istniejącej izolacji rurociągów czy w związku z powyższym należy przewidzieć w ramach tego zadania jej wymianę na nową? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, iż w ramach tego zadanie nie planuje wymiany/modernizacji izolacji termicznej rurociągów.


Gdańsk, 03.11.2023 r.

odp na pyt. 1 do pos [...].pdf

2023-10-23 13:36 Weronika Limberg Komunikat publiczny do postępowania nr 40573761 na dobór, dostawę oraz montaż przepływomierza
ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/12 Wejhera


Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 24.10.2023 (wtorek) godzina 9:30
Miejsce spotkania: https://maps.app.goo.gl/gLKWFRTsF8DBrAwPA
Kontakt do reprezentanta GPEC Sp. z o.o. podczas wizji lokalnej: Daniel Marciniak, tel. 725 806 011.

Przypominamy, że zgodnie z pkt. III SWZ: ,,Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązuje się dokonać wizji
lokalnej w ww. komorze. Ryzyko związane z brakiem dokonania wizji obciąża wyłącznie Wykonawcę’’.

Zamawiający informuje, iż z uwagi na zaplanowaną wizję lokalną zmianie ulega termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert to 21.11.2023 r. godz. 10:00.
Zamawiający załącza poprawioną wersję SWZ z dnia 23.10.2023r. oraz poprawioną wersję Zapytania
ofertowego z dnia 23.10.2023 r.


Gdańsk, 23.10.2023 r.

40573761 zapytanie o [...].pdf

SWZ Przepływomierze_ [...].pdf

komunikat publiczny [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K- XXII/12 Wejhera Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K- XXII/12 Wejhera zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, SWZ i załączonych do niego dokumentach 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż 24 miesiące (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż maksymalny, dla celów obliczania kryterium okresu gwarancji okres ten traktowany będzie jak gwarancja udzielona na 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 508