Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00449334/01 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów w 2023 roku : Zadanie nr 1 - Remont drogi gminnej Piotrkowice- Pleśna K202201K. Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K"-ZP-271-17/2023

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 18-10-2023 11:28:00
Placing offers : 03-11-2023 09:00:00
Offers opening : 03-11-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Osoba publikująca postępowanie: Anna Samelzon-Janisz

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023_BZP 00449334_01 z dnia 2023-10-18.pdf pdf 143.11 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia _ ZP_271_17_2023.pdf pdf 237.42 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ _FORMULARZ OFERTOWY_ ZP_271_17_2023.docx docx 31.82 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ _OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE_ ZP_271_17_2023.docx docx 32.43 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ _OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW_ ZP_271_17_2023.docx docx 25.89 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_PROJEKT UMOWY_ ZP_271_17_2023.docx docx 40.21 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA__ ZP_271_17_2023.docx docx 27.65 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 5a do SWZ_WYKAZ ROBÓT__ ZP_271_17_2023.odt odt 11.97 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 5b do SWZ_WYKAZ OSÓB__ ZP_271_17_2023.odt odt 13.84 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6a - załącznik graficzny droga Piotrkowice_ZP_271_17_2023.pdf pdf 516.66 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6b - załącznik graficzny droga Jodłówka Tuchowska_ZP_271_17_2023.pdf pdf 594.13 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7a - przedmiar droga Piotrkowice_ZP_271_17_2023.pdf pdf 322.75 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7b - przedmiar droga Jodłówka Tuchowska_ZP_271_17_2023.pdf pdf 341.71 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - STWioRB_ZP_271_17_2023.pdf pdf 1948.68 2023-10-18 11:28:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #834132.pdf pdf 122.21 2023-11-03 09:32:03 Public message
ZP_271_17_2023_pismo_wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 219.33 2023-11-07 11:18:05 Public message
Ogłoszenie nr 2023_BZP 00491764_01 z dnia 2023-11-14.pdf pdf 75.63 2023-11-14 09:52:45 Public message
Ogłoszenie nr 2023BZP 0057986801 z dnia 2023-12-29.pdf pdf 64.64 2023-12-29 13:07:50 Public message

Announcements

2023-12-29 13:07 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie nr 2023BZ [...].pdf

2023-11-14 09:52 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie nr 2023_B [...].pdf

2023-11-07 11:18 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZP_271_17_2023_pismo [...].pdf

2023-11-03 09:32 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-03 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 250 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483