Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00463144/01 „Budowa chodników przy drogach gminnych: Część 1: przy drodze gminnej ul. Polnej w miejscowości Tuchów. Część 2: przy drodze gminnej ul. Długiej w miejscowości Tuchów” ZP – 271‐ 18/2023

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 26-10-2023 11:09:00
Placing offers : 10-11-2023 09:00:00
Offers opening : 10-11-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Osoba publikująca postępowanie: Anna Samelzon-Janisz

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA _ ZP_271_18_2023.pdf pdf 373.91 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ _ FORMULARZ OFERTOWY_ ZP_271_18_2023.docx docx 32.34 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ _OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE_ ZP_271_18_2023.docx docx 32.28 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ _OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW_ ZP_271_18_2023.docx docx 25.81 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3a do SWZ _PROJEKT UMOWY_CZ.1_ ZP_271_18_2023.docx docx 54.15 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3b do SWZ _PROJEKT UMOWY_CZ.2_ ZP_271_18_2023.docx docx 50.4 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ _OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_ ZP_271_18_2023.docx docx 44.47 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do SWZ_WYKAZ ROBÓT_ ZP_271_18_2023.odt odt 11.93 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 5b do SWZ_WYKAZ OSÓB_ ZP_271_18_2023.odt odt 13.54 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 6a do SWZ_Dokumentacja techniczna dla części nr 1_ ZP_271_18_2023.zip zip 4063.75 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 6b do SWZ_Dokumentacja techniczna dla części nr 2_ ZP_271_18_2023.zip zip 8017.3 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ_PRZEDMIAR ROBÓT dla części nr 1_ ZP_271_18_2023.pdf pdf 294.97 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7b do SWZ_PRZEDMIAR ROBÓT dla części nr 2_ ZP_271_18_2023.pdf pdf 257.01 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 8a do SWZ_Specyfikacja techniczna dla części nr 1_ ZP_271_18_2023.zip zip 8538.98 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 8b do SWZ_Specyfikacja techniczna dla części nr 2_ ZP_271_18_2023.pdf pdf 2828.37 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 9a do SWZ_Projekt stałej organizacji ruchu dla części nr 1_ ZP_271_18_2023.pdf pdf 1742.22 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 9b do SWZ_ Projekt stałej organizacji ruchu dla części nr 2_ ZP_271_18_2023.pdf pdf 2141.4 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0046314401 z dnia 2023-10-26.pdf pdf 158.02 2023-10-26 11:09:00 Proceeding
Pytanie_odpowiedź_ZP-271-18_2023.pdf pdf 82.39 2023-11-02 13:30:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #832752.pdf pdf 81.1 2023-11-10 13:04:58 Public message
ZP_271_18_2023_pismo_wybór najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 202.86 2023-11-20 12:39:07 Public message
Ogłoszenie nr 2023_BZP 00531396_01 z dnia 2023-12-05.pdf pdf 97.89 2023-12-05 09:23:10 Public message

Announcements

2023-12-05 09:23 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie nr 2023_B [...].pdf

2023-11-20 12:39 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP_271_18_2023_pismo [...].pdf

2023-11-10 13:04 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-10 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Dla części 1: 680 000,00 zł brutto.
Dla części 2: 613 000,00 zł brutto.
2023-11-02 13:30 Zamówienia Publiczne ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIE Z DNIA 02.11.2023 R.

Pytanie_odpowiedź_ZP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691