Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00443093/01 Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej na terenie ITWL. Nr postępowania 24/D-80/0080/PN/2023/I

Deadlines:
Published : 13-10-2023 14:32:00
Placing offers : 30-10-2023 10:00:00
Offers opening : 30-10-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 777.91 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 36.35 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 77.35 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy Oświadczenie dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców.pdf pdf 36.48 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.66 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 64.62 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23.03 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 62.42 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych.doc doc 44.5 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych.pdf pdf 62.89 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx docx 22.44 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób.pdf pdf 64.92 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 24.68 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 62.13 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 23.58 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 62.56 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 26.35 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 63.42 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 154.29 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 10 SWZ.zip zip 1336.84 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 27.36 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 64.91 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
2023_BZP 00443093_01 (1).pdf pdf 155.59 2023-10-13 14:32:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 385.3 2023-10-30 12:11:44 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 391.22 2023-11-17 12:13:18 Public message

Announcements

2023-11-17 12:13 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-30 12:11 Iwona Łaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 156 794,73 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 466