Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK.261.4.2023, Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Michał Płaczek
Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
Deadlines:
Published : 18-10-2023 14:44:00
Placing offers : 26-10-2023 11:00:00
Offers opening : 26-10-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dbcf08-dcf5-6e0f-b18c-77000eabdcbf (8).pdf pdf 154.34 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
SWZ_Damnica_2024.pdf pdf 396.17 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 54.5 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 52.3 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_3_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 75.5 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.96 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41.5 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 23.15 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_Koncesja_OSD.doc doc 37.5 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_8a_Umowa.pdf pdf 314.32 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_8b_Umowa.pdf pdf 314.5 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_8c_Umowa.pdf pdf 290.81 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 59.5 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 47 2023-10-18 14:44:00 Proceeding
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 122.1 2023-10-26 15:38:08 Public message
WYBOR.pdf pdf 164.57 2023-11-07 14:22:01 Public message
08dbffbf-fdc6-7f76-a02e-f9001173c2b4.pdf pdf 107.03 2023-12-19 11:09:36 Public message

Announcements

2023-12-19 11:09 Michał Płaczek Ogłoszenie o wyniku postępowania

08dbffbf-fdc6-7f76-a [...].pdf

2023-11-07 14:22 Michał Płaczek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYBOR.pdf

2023-10-26 15:38 Michał Płaczek Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2023-10-26 11:00 Buyer message Część 1 zamówienia - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – 700 297,71
Część 2 zamówienia - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - 234 667,48
Część 3 zamówienia - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - 167 112,60

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 264