Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/DZiT/23 Dostawa materiałów elektrycznych oraz hydraulicznych

Michał Świder
Akademia Policji w Szczytnie Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-10-2023 15:37:00
Placing offers : 31-10-2023 11:00:00
Offers opening : 31-10-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie_o_zamówieniu_12_DZiT_23.pdf pdf 128.48 2023-10-11 15:37:00 Proceeding
02_SWZ_12_DZiT_23.doc doc 191.5 2023-10-11 15:37:00 Proceeding
03_zal_nr_1_do_SWZ_12_DZiT_23_formularz_ofertowy.doc doc 82 2023-10-11 15:37:00 Proceeding
04_zal_nr_2_1_do_SWZ_12_DZiT_22_formularz_cenowy_zadanie_nr_1.doc doc 133.5 2023-10-11 15:37:00 Proceeding
05_zal_nr_2_2_do_SWZ_12_DZiT_22_formularz_cenowy_zadanie_nr_2.doc doc 102.5 2023-10-11 15:37:00 Proceeding
06_zal_nr_3_do_SWZ_12_DZiT_23_oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia.doc doc 39 2023-10-11 15:37:00 Proceeding
07_zal_nr_4_do_SWZ_12_DZiT_23_projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 59.5 2023-10-11 15:37:00 Proceeding
07_pytania_wyjaśnienia_do_SWZ_12_DZiT_23.docx docx 60.13 2023-10-19 14:27:39 Public message
08_zal_nr_2_1_do_SWZ_12_DZiT_23_NOWY_formularz_cenowy_zadanie_nr_1.doc doc 134.5 2023-10-19 14:27:39 Public message
09_zal_nr_2_2_do_SWZ_12_DZiT_23_NOWY_formularz_cenowy_zadanie_nr_2.doc doc 103 2023-10-19 14:27:39 Public message
11_zmiany_do_SWZ_12_DZiT_23.docx docx 57.24 2023-10-20 14:19:57 Public message
12_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_12_DZiT_23.pdf pdf 37.59 2023-10-20 14:19:57 Public message
13_zmiany_do_SWZ_12_DZiT_23.docx docx 57.23 2023-10-24 09:39:22 Public message
14_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_12_DZiT_23_numer_2.pdf pdf 37.6 2023-10-24 09:39:22 Public message
15_pytania_wyjaśnienia_do_SWZ_12_DZiT_23.docx docx 61.91 2023-10-25 10:51:07 Public message
16_zal_nr_2_1_do_SWZ_12_DZiT_23_NOWY_formularz_cenowy_zadanie_nr_1 (2).doc doc 135 2023-10-25 10:51:07 Public message
17_zal_nr_2_2_do_SWZ_12_DZiT_23_NOWY_formularz_cenowy_zadanie_nr_2 (2).doc doc 104 2023-10-25 10:51:07 Public message
18_Informacja_z_otwarcia_ofert_12_DZiT_23.docx docx 57.86 2023-11-02 07:57:07 Public message
19_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_12_DZiT_23.docx docx 80.86 2023-12-05 11:18:39 Public message

Announcements

2023-12-05 11:18 Michał Świder Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 12/DZiT/23

19_informacja_o_wybo [...].docx

2023-11-02 07:57 Michał Świder Informacja z otwarcia ofert

18_Informacja_z_otwa [...].docx

2023-10-31 12:37 Michał Świder The message was withdrawn by the Buyer.
2023-10-31 12:23 Michał Świder The message was withdrawn by the Buyer.
2023-10-31 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 100.000,00 zł; w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:
zadanie 1 w wysokości 74.000,00 zł
zadanie 2 w wysokości 26.000,00 zł
2023-10-25 10:51 Michał Świder pytania, wyjaśnienia i zmiany do SWZ - 12/DZiT/23

15_pytania_wyjaśnien [...].docx

16_zal_nr_2_1_do_SWZ [...].doc

17_zal_nr_2_2_do_SWZ [...].doc

2023-10-24 09:39 Michał Świder Zmiany do SWZ nr 2

13_zmiany_do_SWZ_12_ [...].docx

14_Ogłoszenie_o_zmia [...].pdf

2023-10-20 14:19 Michał Świder Zmiany do SWZ

11_zmiany_do_SWZ_12_ [...].docx

12_Ogłoszenie_o_zmia [...].pdf

2023-10-19 14:27 Michał Świder pytania, wyjaśnienia i zmiany do SWZ - 12/DZiT/23

07_pytania_wyjaśnien [...].docx

08_zal_nr_2_1_do_SWZ [...].doc

09_zal_nr_2_2_do_SWZ [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 678