Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR.271.20.2023.RS „Zabezpieczenie konstrukcji skrzydła zachodniego Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim”(3) w formule zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Published : 06-10-2023 10:41:00
Placing offers : 23-10-2023 10:00:00
Offers opening : 23-10-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf pdf 73.61 2023-10-06 10:41:00 Proceeding
SWZ_zamek_3 RS-sig.pdf pdf 1218.25 2023-10-06 10:41:00 Proceeding
Zał_1_10.zip zip 2194.73 2023-10-06 10:41:04 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RS-sig.pdf pdf 679.78 2023-10-19 15:22:38 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RS-sig.pdf pdf 679.78 2023-10-19 15:25:06 Public message

Announcements

2023-10-19 15:25 Ryszard Słupski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.); - zwana dalej: ustawą Pzp, Zamawiający Gmina Krosno Odrzańskie zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne: Art. 257 pkt 1) ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne: Zmawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, ponieważ środki
publiczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona Zabytków” przeznaczone na realizację zadania, nie zostały przyznane Gminie Krosno Odrzańskie.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-10-19 15:22 Ryszard Słupski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 310