Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.9.2023 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

Deadlines:
Published : 28-09-2023 11:25:00
Placing offers : 13-10-2023 10:00:00
Offers opening : 13-10-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08dbbffe-6e04-5fb0-8d1f-2c0010820e96.pdf pdf 66.31 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
SWZ_OZE OSIR.pdf pdf 23746.57 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_OZE OSiR.docx docx 86.2 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Zalącznik nr 3_Kosztorys ofertowy_OZE OSiR.pdf pdf 1079.73 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4_oświadczenie z art. 125 ust. 1_OZE OSiR.docx docx 81 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby_OZE OSiR.docx docx 78.87 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6_wykaz robót budowlanych_OZE OSiR.docx docx 76.9 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7_zobowiązanie podmiotu trzeciego_OZE OSiR.docx docx 76.62 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8_wzór pełnomocnictwa_OZE OSiR.docx docx 77.56 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9_oświadczenie a art. 117 ust. 4_OZE OSiR.docx docx 76.24 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 10_wzór umowy_OZE OSIR.docx docx 136.43 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 11_Przedmiar_OZE OSiR.pdf pdf 623.3 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 12_klauzula RODO art. 13_OZE OSiR.docx docx 80.33 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 13_klauzula RODO art. 14_OZE OSiR.docx docx 78.92 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1_OPZ_OZE OSiR.7z.001 001 11438.04 2023-09-28 11:25:00 Proceeding
2023.10.02_odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 561.75 2023-10-02 15:21:06 Public message
2023.10.09_odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 1764.07 2023-10-09 14:43:59 Public message
2023.10.13_informacja z otwarcia ofert_OZE OSiR.pdf pdf 1207.78 2023-10-13 12:59:05 Public message
2023.10.31_UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI PŚD.pdf pdf 745.23 2023-10-31 11:28:52 Public message
WI.271.9.2023_2023.11.06_informacja na stronę o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1676.02 2023-11-06 14:13:14 Public message
2023.11.16_Ogłoszenie o wyniku postępowania_08dbe6a1-d4de-f2a1-efa5-d900117138d6.pdf pdf 45.04 2023-11-16 13:58:06 Public message

Announcements

2023-11-16 13:58 Marta Jaworska Ogłoszenie o wyniku postępowania

2023.11.16_Ogłoszeni [...].pdf

2023-11-06 14:13 Marta Jaworska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WI.271.9.2023_2023.1 [...].pdf

2023-10-31 11:28 Marta Jaworska Zawiadomienie o unieważnieniu czynności

2023.10.31_UNIEWAŻNI [...].pdf

2023-10-13 12:59 Marta Jaworska Informacja z otwarcia ofert

2023.10.13_informacj [...].pdf

2023-10-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 250 000,00 zł.
2023-10-09 14:43 Marta Jaworska Odpowiedzi na pytania wykonawców

2023.10.09_odpowiedz [...].pdf

2023-10-02 15:21 Marta Jaworska Odpowiedzi na pytania wykonawców

2023.10.02_odpowiedz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1093