Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/KOMP/PSDZ/RPOWP/2023 „Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego”, RPPD.03.03.01-20-0235/19”

Karolina Matyszewska - Marczukiewicz
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Deadlines:
Published : 27-09-2023 21:49:00
Placing offers : 06-10-2023 09:00:00
Offers opening : 06-10-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - PSDZ.pdf pdf 804.53 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 581.15 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 89.96 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 do SWZ - Formularz kalkulacji cenowej.docx docx 93.66 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 595.06 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 84.87 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 80.67 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 823.69 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 76.75 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - klauzula informacyjna.docx docx 63.19 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz usług z zastosowaniem kryterium dostępu.docx docx 70.26 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - PassMark - CPU Benchmarks - CPU Mega Page - Detailed List of Benchmarked CPUs.pdf pdf 17470.85 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List.pdf pdf 3121.47 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - protokół odbioru dostawy.docx docx 84.48 2023-09-27 21:49:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - PassMark - CPU Benchmarks - CPU Mega Page - Detailed List of Benchmarked CPUs.pdf pdf 19504.13 2023-09-28 20:14:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #824516(1).pdf pdf 75.24 2023-10-06 10:20:16 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 527.73 2023-10-30 14:23:39 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 263.pdf pdf 780.61 2023-11-24 21:17:55 Public message

Announcements

2023-11-24 21:17 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje Informację z wyboru najkorzystniejszej oferty 16/KOMP/PSDZ/RPOWP/2023 - w trybie art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-30 14:23 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje Informację wyboru najkorzystniejszej oferty 16/KOMP/PSDZ/RPOWP/2023.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-06 10:20 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje Informację z otwarcia ofert 16/KOMP/PSDZ/RPOWP/2023.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-06 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na zamówienie wynosi 160 000,00 zł.
2023-09-28 20:14 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający zamieszcza poprawny zał. nr 10 do SWZ. Lin w dokumentacji jest poprawny.

Załącznik nr 10 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 368