Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.4.2023 USŁUGI POCZTOWE NA RZECZ STAROSTWA POWIATOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM WRAZ Z REFERATAMI ZAMIEJSCOWYMI

Deadlines:
Published : 27-09-2023 16:04:00
Placing offers : 05-10-2023 10:00:00
Offers opening : 05-10-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
I.272.3.2023 Załączniki składające się na ofertę - Nr 1, 2, 3, 4, 5 do SWZ.doc doc 113.5 2023-09-27 16:04:00 Proceeding
I.272.4.2023 Załącznik Nr 6 - Projekowane postanowienia umowy.docx docx 52.72 2023-09-27 16:04:00 Proceeding
I.272.4.2023 Załącznik Nr 11 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 152.04 2023-09-27 16:04:00 Proceeding
I.272.4.2023 Załączniki składane na wezwanie - Nr 7, 8, 9, 10 do SWZ.doc doc 89 2023-09-27 16:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.14 2023-09-27 16:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1237.14 2023-09-27 16:04:00 Proceeding
PISMO NR 1 - uzupełnienie załącznika do Formularza ofertowego.zip zip 701.98 2023-09-28 14:24:51 Public message
PISMO NR 2 - odpowiedzi na pytania.zip zip 873.09 2023-10-03 09:01:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim wraz z referatami zamiejscowymi.pdf pdf 552.04 2023-10-05 10:30:54 Public message
I.272.4.2023 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 2524.43 2023-10-17 08:49:38 Public message

Announcements

2023-10-17 08:49 Aneta Krążała ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.272.4.2023 ZAWIADO [...].pdf

2023-10-05 10:30 Aneta Krążała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-05 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający, informuje, iż na realizację zadania pn. USŁUGI POCZTOWE NA RZECZ STAROSTWA POWIATOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM WRAZ Z REFERATAMI ZAMIEJSCOWYMI zamierza przeznaczyć środki w wysokości: 984 961,32 zł brutto

2023-10-03 09:01 Aneta Krążała PISMO NR 2 - odpowiedzi na pytania

PISMO NR 2 - odpowie [...].zip

2023-09-28 14:24 Aneta Krążała PISMO NR 1 - uzupełnienie załącznika do Formularza ofertowego.zip

PISMO NR 1 - uzupełn [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267