Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MN.271.6.2023, Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Justyna Kowalska
Gmina Miasta Gdyni
Deadlines:
Published : 06-10-2023 10:16:00
Placing offers : 13-11-2023 11:00:00
Offers opening : 13-11-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS193-604836-pl.pdf pdf 239.53 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
00_SWZ_Gaz_NORDA.pdf pdf 550.84 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
01_Zal_1_Wykaz_PPG.xls xls 500.5 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
02_Zal_2_2a_Formularz_oferty.doc doc 295 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
03_Zal_3_JEDZ.doc doc 238 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
04_Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 54.5 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
05_Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 45 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
06_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 62.5 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
07_Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 22.73 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
08_Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 42.5 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
09_Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 44 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
10_Zal_7_Oswiadczenie_umowa_OSD.doc doc 35.5 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
11_Zal_8_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.74 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
12_Zal_9_Umowa.pdf pdf 402.5 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
13_Formularz_pomocniczy.xls xls 85.5 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
OSWIADCZENIA_OT.zip zip 115829.57 2023-10-06 10:16:00 Proceeding
Odpowiedzi_01.pdf pdf 292.35 2023-10-24 13:36:02 Public message
Zmiana_SWZ_Zawiadomienie.pdf pdf 246.45 2023-10-24 13:37:05 Public message
12_Zal_9_Umowa_ZMIANA.doc doc 233 2023-10-24 13:37:05 Public message
13_Formularz_pomocniczy_ZMIANA.xls xls 86 2023-10-24 13:37:05 Public message
01_Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIANA.xls xls 500 2023-10-24 13:37:05 Public message
02_Zal_2_2a_Formularz_oferty_ZMIANA.doc doc 294.5 2023-10-24 13:37:05 Public message
2023-OJS206-648978-pl.pdf pdf 203.21 2023-10-25 09:19:28 Public message
12_Zal_9_Umowa_ZMIANA_2.doc doc 235 2023-10-31 11:43:36 Public message
Zmiana_SWZ_Zawiadomienie_2.pdf pdf 143.42 2023-10-31 11:43:36 Public message
Odpowiedzi_02.pdf pdf 207.12 2023-11-07 08:57:52 Public message
Zmiana_SWZ_Zawiadomienie_3.pdf pdf 143.35 2023-11-07 08:59:35 Public message
12_Zal_9_Umowa_ZMIANA_3.docx docx 66.33 2023-11-07 08:59:35 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 123.14 2023-11-13 11:41:04 Public message
WYBOR_GZ_NORDA_gaz.pdf pdf 131.18 2023-11-27 11:44:08 Public message
2023-OJS251-794508-pl.pdf pdf 212.34 2023-12-29 13:26:26 Public message

Announcements

2023-12-29 13:26 Justyna Kowalska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS251-794508-p [...].pdf

2023-11-27 11:44 Justyna Kowalska Informacja o wyborze oferty

WYBOR_GZ_NORDA_gaz.p [...].pdf

2023-11-13 11:41 Justyna Kowalska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-11-13 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
27 627 704,43 zł
2023-11-07 08:59 Justyna Kowalska Zawiadomienie o zmianie treści SWZ - Załącznik nr 9 do SWZ (zmiana 3)

Zmiana_SWZ_Zawiadomi [...].pdf

12_Zal_9_Umowa_ZMIAN [...].docx

2023-11-07 08:57 Justyna Kowalska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi_02.pdf

2023-10-31 11:43 Justyna Kowalska Zawiadomienie o zmianie SWZ - Załącznika nr 9 do SWZ

12_Zal_9_Umowa_ZMIAN [...].doc

Zmiana_SWZ_Zawiadomi [...].pdf

2023-10-25 09:19 Justyna Kowalska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

2023-OJS206-648978-p [...].pdf

2023-10-24 13:37 Justyna Kowalska Zawiadomienia o zmianie treści SWZ i załączników do SWZ

Zmiana_SWZ_Zawiadomi [...].pdf

12_Zal_9_Umowa_ZMIAN [...].doc

13_Formularz_pomocni [...].xls

01_Zal_1_Wykaz_PPG_Z [...].xls

02_Zal_2_2a_Formular [...].doc

2023-10-24 13:36 Justyna Kowalska Odpowiedzi na wnioski i pytania

Odpowiedzi_01.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 603