Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: F2/36/2023/ZP Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń pod budowę laboratorium testowania i badania ogniw paliwowych.

Deadlines:
Published : 21-09-2023 14:06:00
Placing offers : 10-10-2023 09:00:00
Offers opening : 10-10-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_36_ogloszenie_o_zamowieniu_20230921.pdf pdf 71.01 2023-09-21 14:06:00 Proceeding
2023_36_swz_20230921.pdf pdf 1102.69 2023-09-21 14:06:00 Proceeding
2023_36_zalaczniki_21.09.2023.docx docx 87.63 2023-09-21 14:06:00 Proceeding
Decyzja pozwolenia na budowę nr 46_6740.2_2022.pdf pdf 370.01 2023-09-21 14:06:00 Proceeding
Projekty_zalacznik nr 1.7z 7z 12563.28 2023-09-21 14:06:00 Proceeding
Przedmiary Robót_zalacznik nr 2.7z 7z 1049.86 2023-09-21 14:06:00 Proceeding
STWiOR_zalacznik nr 13.7z 7z 1780.38 2023-09-21 14:06:00 Proceeding
2023_36_odpowiedzi_06.10.2023.pdf pdf 689.09 2023-10-06 12:44:28 Public message
2023_36_informacja_20231010.pdf pdf 533.86 2023-10-10 12:59:46 Public message
2023_36_informacja_wybor_oferty.pdf pdf 556.14 2023-10-18 10:26:48 Public message

Announcements

2023-10-18 10:26 Katarzyna Klimowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023_36_informacja_w [...].pdf

2023-10-10 12:59 Agata Zygler Informacja z otwarcia ofert.

2023_36_informacja_2 [...].pdf

2023-10-10 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 392 281,55 zł (brutto).
2023-10-06 12:44 Agata Zygler Odpowiedzi na pytania.

2023_36_odpowiedzi_0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 655