Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPOF/5/2023 Badanie sprawozdania finansowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za lata 2023 i 2024

Deadlines:
Published : 19-09-2023 15:17:00
Placing offers : 18-10-2023 12:00:00
Offers opening : 18-10-2023 12:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Badanie sprawozdania finansowego, ofertav .docx docx 20.85 2023-09-19 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy ....... .pdf pdf 124.04 2023-09-19 15:17:00 Proceeding
Załącznik do. zasad przetwarzania.pdf pdf 114.95 2023-09-19 15:17:00 Proceeding
wzór umowy badanie sprawozdania finansowego.pdf pdf 471.77 2023-09-19 15:17:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe szczegóły.pdf pdf 206 2023-09-19 15:17:00 Proceeding
Załącznik do zapytania.docx docx 13.18 2023-09-19 15:17:00 Proceeding
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - badanie bilansu.pdf pdf 606.95 2023-11-08 11:26:07 Public message

Announcements

2023-11-08 11:26 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza informację nt. zapytania ofertowego.

Rozstrzygnięcie zapy [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Należy podać łączną kwotę za przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za lata: 2023 i 2024 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wykonawca spełnia warunki określone w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.) - Wykonawca spełnia warunki określone w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.). Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam warunki" (0)
3 Wykonawca posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz znajomości branży, w której działa Spółka (przeprowadzenie badania, w co najmniej 3 jednostkach TBS/SIM w okresie ostatnich 3 lat.) - Wykaz podmiotów, w których Wykonawca przeprowadził badanie i ocenę sprawozdań finansowych - okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Proszę załączyć referencje + wykaz badanych sprawozdań. Attachment required (0)
4 Ubezpieczenie wykonawcy - Wykonawca oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań. Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam warunki" (0)
5 Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane doświadczenie i uprawnienia. Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam warunki" (0)
6 Wykonawca posiada uprawnienia wymienione w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.) - Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401