Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR-GK. 271.4.2023 Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Gmina Miasta Brodnicy
Gmina Miasta Brodnicy
Deadlines:
Published : 15-09-2023 09:29:00
Placing offers : 18-10-2023 10:00:00
Offers opening : 18-10-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
15_09_Ogl.o.zamowieniu.opublik.2023-OJS178-554466-pl.pdf pdf 223.51 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Brodnicka_GZ_SWZ_2024.en.pdf pdf 295.76 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_1a_Wykaz_PPE_04_09.xlsx xlsx 163.21 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_1b_Wykaz_PPE (4).xlsx xlsx 70.17 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_2_Formularz_oferty_04_09.docx docx 34.66 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_3_JEDZ (4).doc doc 242 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie (1).doc doc 50 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy (1).doc doc 41 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_4_Wykaz_dostaw (4).docx docx 27.28 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa (2).docx docx 22.67 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc_JEDZ.doc doc 38 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc_5k.doc doc 39.5 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie (2).docx docx 22.61 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
15_09_Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy (4).docx docx 72.82 2023-09-15 09:29:00 Proceeding
18_10_Informacja z sesji otwarcia ofert.energia.pdf pdf 45.24 2023-10-18 10:52:03 Public message
15_11_Ogł.o.wyborze.energia.pdf pdf 60.37 2023-11-15 13:09:03 Public message
Ogl_o_udzieleniu_2023-OJS233-733100-pl.pdf pdf 201.83 2023-12-04 10:59:25 Public message

Announcements

2023-12-04 10:59 Gmina Miasta Brodnicy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogl_o_udzieleniu_202 [...].pdf

2023-11-15 13:09 Gmina Miasta Brodnicy Ogłoszenie o wyborze oferty.

15_11_Ogł.o.wyborze. [...].pdf

2023-10-18 10:52 Gmina Miasta Brodnicy Informacja z sesji otwarcia ofert w załączniku.

18_10_Informacja z s [...].pdf

2023-10-18 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona sfinansowanie całości zamówienia: 11.580.199,23 zł brutto, w tym Część nr I zamówienia: 10.292.759,88 zł brutto, Część nr II zamówienia: 1.287.439,35 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 665